ZARZĄDZANIE (studia w jęz. polskim i angielskim)

Specjalności: Zarządzanie organizacją; Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach; Przedsiębiorczość i marketing; Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi; Small Business Economics and Management; International Management

Co po studiach?

Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą. Dzięki sprawności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi będziesz w stanie zarządzać każdym przedsiębiorstwem, organizacją publiczną i pozarządową

Studia prowadzone również w trybie niestacjonarnym na specjalnościach: Zarządzanie organizacją; Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach; Przedsiębiorczość i marketing; Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi

Uwaga! Specjalności są uruchamiane, gdy grupa liczy co najmniej 25 osób lub wielokrotność tej liczby.

enlightenedStudia 3 semestralne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów PG, którzy kończyli kierunek Zarządzanie inżynierskieenlightened

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydziału

Niniejszy kierunek studiów magisterskich jest kierunkiem modyfikowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Zmiany w programie studiów mają na celu unowocześnienie kierunku pod kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych warunków ekonomiczno-społecznych i pracy w międzynarodowym środowisku. Podejmowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku pracy, którzy oczekują od absolwentów umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami IT.

Więcej informacji o realizacji Projektu znajduje się w artykule: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Zapraszamy na studia II stopnia na Politechnikę Gdańską!