ZARZĄDZANIE (studia w jęz. polskim i angielskim)

Specjalności: Zarządzanie organizacją; Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach; Przedsiębiorczość i marketing; Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi; Small Business Economics and Management; International Management

Co po studiach?

Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą. Dzięki sprawności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi będziesz w stanie zarządzać każdym przedsiębiorstwem, organizacją publiczną i pozarządową

Studia prowadzone również w trybie niestacjonarnym na specjalnościach: Zarządzanie organizacją; Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach; Przedsiębiorczość i marketing; Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi

Uwaga! Specjalności są uruchamiane, gdy grupa liczy co najmniej 25 osób lub wielokrotność tej liczby.

enlightenedStudia 3 semestralne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów PG, którzy kończyli kierunek Zarządzanie inżynierskieenlightened

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydziału