Jak liczyć punkty na studia I stopnia? - 'Nowa matura' - wyniki procentowe

W = przedmiot główny p + 0,1 • j polski • p + a • j obcy • p

W

=

przedmiot główny

p

+

0,1

j polski

p

+

a

j obcy

p

→ przedmiot główny  - liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego

→ j polski -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

→ j obcy -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

→ p = 0,6 - dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

→ p = 1,0 - dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

→ a = 0,15 - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

→ a = 0,1  - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na innym poziomie niż dwujęzycznym

przykład

wynik z przedmiotu głównego zdawanego w podstawie = 96%

wynik z jęz. polskiego zdawanego w podstawie = 99%

wynik z jęz. obcego nowożytnego zdawanego w rozszerzeniu = 63% , poziom zwykły (nie dwujęzyczny)

W

=

96

0,6

+

0,1

99

0,6

+

0,1

63

1

=

69,84

W= 96*0,6 +0,1* 99*0,6 +0,1* 63*1 = 69,84 - wynik ostateczny

Uzyskany zgodnie z powyższym przykładem wynik = 69,84. Maksymalnie przy wartościach 100% zdawanych w rozszerzeniu na poziomie dwujęzycznym można zdobyć 125 punktów (tj. W=100*1+0,1*100*1+0,15*100*1=125).

przedmiot główny do wyboru

Kierunek

Przedmioty główne do wyboru

Analityka gospodarcza

matematyka

Architektura

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

matematyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Biotechnologia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Budownictwo

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Chemia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Chemia budowlana

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Ekonomia

matematyka albo geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Energetyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Fizyka techniczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo geografia

Gospodarka przestrzenna

matematyka albo geografia

Informatyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria materiałowa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Inżynieria środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Inżynieria danych

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Korozja

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Matematyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Mechatronika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Nanotechnologia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Oceanotechnika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Technologia chemiczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Transport

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zarządzanie

matematyka

Zarządzanie inżynierskie

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zielone technologie i monitoring

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia