WYNIK = [(przedmiot główny x poziom) + 0,1 x (j. polski x poziom) + A x (j. obcy x poziom)] x 0,8

poziom rozszerzony = 1
poziom podstawowy = 0,6
A = 0,15 dla matury dwujęzycznej z języka nowożytnego; 0,1 dla zwykłej

przedmiot główny przy naborze na dany kierunek znajdziesz w tabeli nr 2 załącznika nr 3 zasad rekrutacji na studia

Uzyskany przy pomocy powyższego wzoru wynik będzie ostatecznym (punkty są już ujednolicone).

Uwaga! Powyższy wzór to uproszczona wersja wzoru z załącznika nr 3 zasad rekrutacji na studia I stopnia.

Uwaga. Powyższy wzór obowiązuje tylko w naborze na r.ak. 2017/2018.