Jak liczyć punkty na studia I stopnia? - 'Nowa matura' - wyniki procentowe

W = przedmiot główny p + 0,1 • j polski • p + a • j obcy • p

przedmiot główny  - liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego (przedmiot główny określony jest w załączniku nr 3 tabela 4 zasad rekrutacji)

j polski -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

j obcy -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p = 0,6 - dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

p = 1,0 - dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

a = 0,15 - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

a = 0,1  - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na innym poziomie niż dwujęzycznym

 

przykład:

wynik z przedmiotu głównego zdawanego w podstawie = 96%
wynik z jęz. obcego nowożytnego zdawanego w rozszerzeniu = 63% , poziom zwykły (nie dwujęzyczny)
wynik z jęz. polskiego zdawanego w podstawie = 99%

W= 96*0,6 +0,1* 99*0,6 +0,1* 63*1 = 69,84 - wynik ostateczny

Uzyskany zgodnie z powyższym przykładem wynik = 69,84. Maksymalnie przy wartościach 100% zdawanych w rozszerzeniu na poziomie dwujęzycznym można zdobyć 125 punktów (tj. W=100*1+0,1*100*1+0,15*100*1=125).