Jak liczyć punkty na studia I stopnia? - 'Nowa matura' - wyniki procentowe

W = przedmiot główny p + 0,1 • j polski • p + a • j obcy • p

W

=

przedmiot główny

p

+

0,1

j polski

p

+

a

j obcy

p

→ przedmiot główny  - liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego (przedmiot główny określony jest w załączniku nr 3 tabela 4 zasad rekrutacji)

→ j polski -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

→ j obcy -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

→ p = 0,6 - dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

→ p = 1,0 - dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

→ a = 0,15 - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

→ a = 0,1  - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na innym poziomie niż dwujęzycznym

 

przykład:

wynik z przedmiotu głównego zdawanego w podstawie = 96%

wynik z jęz. polskiego zdawanego w podstawie = 99%

wynik z jęz. obcego nowożytnego zdawanego w rozszerzeniu = 63% , poziom zwykły (nie dwujęzyczny)

W

=

96

0,6

+

0,1

99

0,6

+

0,1

63

1

=

69,84

W= 96*0,6 +0,1* 99*0,6 +0,1* 63*1 = 69,84 - wynik ostateczny

Uzyskany zgodnie z powyższym przykładem wynik = 69,84. Maksymalnie przy wartościach 100% zdawanych w rozszerzeniu na poziomie dwujęzycznym można zdobyć 125 punktów (tj. W=100*1+0,1*100*1+0,15*100*1=125).

 

Kierunek

Przedmiot główny

Kierunek

Przedmiot główny

Analityka gospodarcza

matematyka

Inżynieria materiałowa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Architektura

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian
predyspozycji do zawodu architekta; matematyka

Inżynieria mechaniczno-medyczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Automatyka i robotyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Inżynieria środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Biotechnologia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Inżynieria danych

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Budownictwo

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Korozja

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Chemia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Matematyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Chemia budowlana

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Mechanika i budowa maszyn

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Ekonomia

matematyka albo geografia albo historia

Mechatronika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Elektronika i telekomunikacja

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Nanotechnologia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Elektrotechnika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Oceanotechnika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Energetyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Technologia chemiczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Fizyka techniczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Transport

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Geodezja i kartografia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo geografia

Zarządzanie w jęz. angielskim

matematyka

Gospodarka przestrzenna

matematyka albo geografia

Zarządzanie inżynierskie

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Informatyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Inżynieria biomedyczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo informatyka

Zielone technologie i monitoring

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia