W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 /nowa matura %

W = matematyka • p + przedmiot dodatkowy p + 0,1 • j polski • p + 0,1 • j obcy • p 

matematyka

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego/ jeżeli przedmiot dodatkowy nie był zdawany na egzaminie maturalnym przyjmuje się, że przedmiot dodatkowy=0

j polski

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

j obcy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p = 0,4

dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

p = 1,0

dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

WA = S + W

gdzie:

WA

suma punktów kandydata na kierunek architektura

S

wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

W

liczba punktów kandydata

przedmiot dodatkowy

Fizyka

Analityka gospodarcza/ Automatyka, robotyka i systemy sterowania/ Automatyka, cybernetyka i robotyka/ Biotechnologia/ Budownictwo/ Chemia/ Chemia budowlana/ Elektronika i telekomunikacja/ Elektrotechnika/ Energetyka/ Fizyka techniczna/ Geodezja i kartografia/ Informatyka/ Inżynieria biomedyczna/ Inżynieria materiałowa/ Inżynieria mechaniczno-medyczna/ Inżynieria środowiska/ Inżynieria danych/ Matematyka/ Mechanika i budowa maszyn/ Mechatronika/ Nanotechnologia/  Oceanotechnika/ Technologia chemiczna/ Transport/ Zarządzanie/ Zarządzanie inżynierskie/ Zarządzanie i inżynieria produkcji/ Zielone technologie

Informatyka

Architektura/ Automatyka, robotyka i systemy sterowania/ Automatyka, cybernetyka i robotyka/ Budownictwo/ Elektronika i telekomunikacja/ Fizyka techniczna/ Geodezja i kartografia, Informatyka/ Inżynieria biomedyczna/ Inżynieria środowiska/ Inżynieria danych/ Matematyka/ Transport

Chemia

Biotechnologia/ Chemia/ Chemia budowlana/ Inżynieria biomedyczna/ Inżynieria materiałowa/ Inżynieria mechaniczno-medyczna/ Inżynieria środowiska/ Nanotechnologia/ Technologia chemiczna/ Zielone technologie

Geografia

Analityka gospodarcza/ Ekonomia/ Geodezja i kartografia/ Gospodarka przestrzenna/ Zarządzanie

Biologia

Biotechnologia/ Inżynieria środowiska

Historia

Ekonomia

Historia sztuki

Architektura