W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 /nowa matura %

W = matematyka • p + przedmiot dodatkowy p + 0,1 • j polski • p + 0,1 • j obcy • p 

matematyka

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego/ jeżeli przedmiot dodatkowy nie był zdawany na egzaminie maturalnym przyjmuje się, że przedmiot dodatkowy=0

j polski

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

j obcy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p = 0,4

dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

p = 1,0

dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

 

przykład
  • wszystkie przedmioty zostały zdane na 100% poziomu rozszerzonego tj. p=1
W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p
W = 100 * 1 + 100 * 1 + 0,1 * 100 * 1 + 0,1 * 100 * 1

W = 220 - jest to maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać

  • jak powyżej, ale nie zdawano przedmiotu dodatkowego
W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p
W = 100 * 1 + 0 * nie dotyczy + 0,1 * 100 * 1 + 0,1 * 100 * 1

W=120

  • wszystkie przedmioty zostały zdane na 100% poziomu podstawowego tj. p=0,4

W =

matematyka *

p +

przedmiot dodatkowy *

p +

0,1 *

j polski *

p +

0,1 *

j obcy *

p

W =

100 *

0,4 +

100 *

0,4 +

0,1 *

100 *

0,4 +

0,1 *

100 *

0,4

W = 88

przedmiot dodatkowy

Fizyka

Analityka gospodarcza/ Automatyka, robotyka i systemy sterowania/ Automatyka, cybernetyka i robotyka/ Biotechnologia/ Budownictwo/ Chemia/ Chemia budowlana/ Elektronika i telekomunikacja/ Elektrotechnika/ Energetyka/ Fizyka techniczna/ Geodezja i kartografia/ Informatyka/ Inżynieria biomedyczna/ Inżynieria materiałowa/ Inżynieria mechaniczno-medyczna/ Inżynieria środowiska/ Inżynieria danych/ Matematyka/ Mechanika i budowa maszyn/ Mechatronika/ Nanotechnologia/ Ochrona środowiska/ Oceanotechnika/ Technologia chemiczna/ Transport/ Zarządzanie/ Zarządzanie inżynierskie/ Zarządzanie i inżynieria produkcji/ Zielone technologie

Informatyka

Architektura/ Automatyka, robotyka i systemy sterowania/ Automatyka, cybernetyka i robotyka/ Budownictwo/ Elektronika i telekomunikacja/ Fizyka techniczna/ Geodezja i kartografia, Informatyka/ Inżynieria biomedyczna/ Inżynieria środowiska/ Inżynieria danych/ Matematyka/ Transport

Chemia

Biotechnologia/ Chemia/ Chemia budowlana/ Inżynieria biomedyczna/ Inżynieria materiałowa/ Inżynieria mechaniczno-medyczna/ Inżynieria środowiska/ Nanotechnologia/ Ochrona środowiska/ Technologia chemiczna/ Zielone technologie

Geografia

Analityka gospodarcza/ Ekonomia/ Geodezja i kartografia/ Gospodarka przestrzenna/ Zarządzanie

Biologia

Biotechnologia/ Inżynieria środowiska

Historia

Ekonomia

Historia sztuki

Architektura