Jak liczyć punkty na studia I stopnia? - 'Nowa matura' - wyniki procentowe

W = przedmiot główny p + 0,1 • j polski • p + a • j obcy • p

W

=

przedmiot główny

p

+

0,1

j polski

p

+

a

j obcy

p

→ przedmiot główny  - liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego

→ j polski -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

→ j obcy -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

→ p = 0,6 - dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

→ p = 1,0 - dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

→ a = 0,15 - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

→ a = 0,1  - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na innym poziomie niż dwujęzycznym

przykład

wynik z przedmiotu głównego zdawanego w podstawie = 96%

wynik z jęz. polskiego zdawanego w podstawie = 99%

wynik z jęz. obcego nowożytnego zdawanego w rozszerzeniu = 63% , poziom zwykły (nie dwujęzyczny)

Wynik procentowy należy pomnożyć w przypadku zdawania przedmiotu na poziomie rozszerzonym razy 1; podstawowym razy 0,6

W

=

96

0,6

+

0,1

99

0,6

+

0,1

63

1

=

69,84

W= 96*0,6 +0,1* 99*0,6 +0,1* 63*1 = 69,84 - wynik ostateczny, uzyskano 69,84 punktów na 125 możliwych

Uzyskany zgodnie z powyższym przykładem wynik = 69,84. Maksymalnie przy wartościach 100% zdawanych w rozszerzeniu na poziomie dwujęzycznym można zdobyć 125 punktów (tj. W=100*1+0,1*100*1+0,15*100*1=125).

przedmiot główny do wyboru

Przedmiot główny

Kierunki  studiów

matematyka

wszystkie kierunki studiów

fizyka

wszystkie kierunki studiów za wyjątkiem analityki gospodarczej, architektury, ekonomii, gospodarki przestrzennej,  zarządzania

chemia

wszystkie kierunki na Wydziale Chemicznym oraz inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria środowiska, nanotechnologia

geografia

ekonomia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna

biologia

biotechnologia, inżynieria środowiska

historia

ekonomia

informatyka

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria danych, matematyka