W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 /nowa matura %

W = przedmiot główny p + 0,1 • j polski • p + a • j obcy • p

W

=

przedmiot główny

p

+

0,1

j polski

p

+

a

j obcy

p

→ przedmiot główny  - liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego

→ j polski -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

→ j obcy -  liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

→ p = 0,6 - dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

→ p = 1,0 - dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

→ a = 0,15 - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

→ a = 0,1  - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na innym poziomie niż dwujęzycznym

przykład

wynik z przedmiotu głównego zdawanego w podstawie = 96%

wynik z jęz. polskiego zdawanego w podstawie = 99%

wynik z jęz. obcego nowożytnego zdawanego w rozszerzeniu = 63% , poziom zwykły (nie dwujęzyczny)

Wynik procentowy należy pomnożyć w przypadku zdawania przedmiotu na poziomie rozszerzonym razy 1; podstawowym razy 0,6

W

=

96

0,6

+

0,1

99

0,6

+

0,1

63

1

=

69,84

W= 96*0,6 +0,1* 99*0,6 +0,1* 63*1 = 69,84 - wynik ostateczny, uzyskano 69,84 punktów na 125 możliwych

Uzyskany zgodnie z powyższym przykładem wynik = 69,84. Maksymalnie przy wartościach 100% zdawanych w rozszerzeniu na poziomie dwujęzycznym można zdobyć 125 punktów (tj. W=100*1+0,1*100*1+0,15*100*1=125).

przedmiot główny do wyboru

Przedmiot główny

Kierunki  studiów

matematyka

wszystkie kierunki studiów

fizyka

wszystkie kierunki studiów za wyjątkiem analityki gospodarczej, architektury, ekonomii, gospodarki przestrzennej,  zarządzania

chemia

wszystkie kierunki na Wydziale Chemicznym oraz inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria środowiska, nanotechnologia

geografia

ekonomia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna

biologia

biotechnologia, inżynieria środowiska

historia

ekonomia

informatyka

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria danych, matematyka

 

 

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 /nowa matura %

W = matematyka • p + przedmiot dodatkowy p + 0,1 • j polski • p + 0,1 • j obcy • p 

matematyka

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego; jeżeli przedmiot dodatkowy nie był zdawany na egzaminie maturalnym przyjmuje się, że przedmiot dodatkowy=0

j polski

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

j obcy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p = 0,4

dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

p = 1,0

dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

 

przykład
  • wszystkie przedmioty zostały zdane na 100% poziomu rozszerzonego tj. p=1
W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p
W = 100 * 1 + 100 * 1 + 0,1 * 100 * 1 + 0,1 * 100 * 1

W = 220 - jest to maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać

  • jak powyżej, ale nie zdawano przedmiotu dodatkowego
W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p
W = 100 * 1 + 0 * nie dotyczy + 0,1 * 100 * 1 + 0,1 * 100 * 1

W=120

  • wszystkie przedmioty zostały zdane na 100% poziomu podstawowego tj. p=0,4

W =

matematyka *

p +

przedmiot dodatkowy *

p +

0,1 *

j polski *

p +

0,1 *

j obcy *

p

W =

100 *

0,4 +

100 *

0,4 +

0,1 *

100 *

0,4 +

0,1 *

100 *

0,4

W = 88

przedmiot dodatkowy

Fizyka

Analityka gospodarcza; Automatyka, robotyka i systemy sterowania; Automatyka, cybernetyka i robotyka; Biotechnologia; Budownictwo; Chemia; Chemia budowlana; Elektronika i telekomunikacja; Elektrotechnika; Energetyka; Fizyka techniczna; Geodezja i kartografia; Informatyka; Inżynieria biomedyczna; Inżynieria materiałowa; Inżynieria mechaniczno-medyczna; Inżynieria środowiska; Inżynieria danych; Matematyka; Mechanika i budowa maszyn; Mechatronika; Nanotechnologia; Ochrona środowiska; Oceanotechnika; Technologia chemiczna; Transport; Zarządzanie; Zarządzanie inżynierskie; Zarządzanie i inżynieria produkcji; Zielone technologie

Informatyka

Architektura; Automatyka, robotyka i systemy sterowania; Automatyka, cybernetyka i robotyka; Budownictwo; Elektronika i telekomunikacja; Fizyka techniczna; Geodezja i kartografia, Informatyka; Inżynieria biomedyczna; Inżynieria środowiska; Inżynieria danych; Matematyka; Transport

Chemia

Biotechnologia; Chemia; Chemia budowlana; Inżynieria biomedyczna; Inżynieria materiałowa; Inżynieria mechaniczno-medyczna; Inżynieria środowiska; Nanotechnologia; Ochrona środowiska; Technologia chemiczna; Zielone technologie

Geografia

Analityka gospodarcza; Ekonomia; Geodezja i kartografia; Gospodarka przestrzenna; Zarządzanie

Biologia

Biotechnologia; Inżynieria środowiska

Historia

Ekonomia

Historia sztuki

Architektura