Akty prawne na rok akademicki 2019/2020

 1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r.
 2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 222/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. in English
 3. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r.
 4. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 223/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. in English
 5. W sprawie: wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdańskiej Pismo okólne Rektora PG nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r
 6. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 183/2018/XXIV z 23 maja 2018r.
 7. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r.
 8. W sprawie: powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019 r.
 9. W sprawie: zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2019 z 10 maja 2019 r.
 10.  W sprawie: zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2019 z 26 czerwca 2019 r.
 11. W sprawie: ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2019 z 27 maja 2019r.
 12. W sprawie: organizacji roku akademickiego 2019/2020 Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2019 z 28 maja 2019r.
 13. W sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2019 z 9 maja 2019r.
 14. W sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 12/2019 z 9 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2019 z 9 lipca 2019r.
 15. W sprawie: uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 339/2019/XXIV z 10 lipca 2019 r. Uchwała Senatu PG 394/2019/XXIV z 18.12.2019 r.