Akty prawne na rok akademicki 2018/2019

1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019 Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017r. ZOBACZ
2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019 Uchwała Senatu PG nr 73/2017/XXIV z 17 maja 2017r. ZOBACZ
3. W sprawie: wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdańskiej Pismo Okólne Rektora PG nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r ZOBACZ
4. Limity przyjęć na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 Uchwała Senatu PG nr 151/2018/XXIV z 21 lutego 2018r. ZOBACZ
5. Zmiana zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016 - 2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015r. ZOBACZ

 

Akty prawne na rok akademicki 2017/2018

1. Limity przyjęć na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 54/2017/XXIV z 15 marca 2017r.
    Aktualizacja limitów Uchwała Senatu PG nr 71/2017/XXIV z 17 maja 2017r.
ZOBACZ
ZOBACZ
2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 52/2017/XXIV z 15 marca 2017r. ZOBACZ
3. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 53/2017/XXIV z 15 marca 2017r. ZOBACZ
4. Zmiana zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016 - 2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015r. ZOBACZ
5. W sprawie: wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdańskiej Pismo Okólne Rektora PG nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r ZOBACZ
6. przed zmianami Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 369/2016/XXIII z 18 maja 2016r. ZOBACZ
7. przed zmianami Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Politechnice Gdańskiej  w latach 2016 -2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów Uchwała Senatu PG nr 278/2015/XXIII z 20 maja 2015r. ZOBACZ
8. przed zmianami Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 Uchwała Senatu PG nr 370/2016/XXIII z 18 maja 2016r. ZOBACZ