Akty prawne na rok akademicki 2019/2020

1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

1a. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 222/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. enlightenedOBOWIĄZUJĄCE

in English

ZOBACZ

2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

2a. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 223/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. enlightenedOBOWIĄZUJĄCE

in English

ZOBACZ

3. W sprawie: wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdańskiej Pismo okólne Rektora PG nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r

ZOBACZ

4. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 183/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

4a. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. enlightenedOBOWIĄZUJĄCE

ZOBACZ

5. W sprawie: powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019 r.

ZOBACZ

5a. W sprawie: zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2019 z 10 maja 2019 r.

ZOBACZ

5b. W sprawie: zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2019 z 26 czerwca 2019 r.

ZOBACZ

6. W sprawie: ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2019 z 27 maja 2019r.

ZOBACZ

7. W sprawie: organizacji roku akademickiego 2019/2020 Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2019 z 28 maja 2019r.

ZOBACZ

8. W sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2019 z 9 maja 2019r.

ZOBACZ

8a. W sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 12/2019 z 9 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2019 z 9 lipca 2019r.

ZOBACZ

 

Akty prawne na rok akademicki 2020/2021

1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019r.

ZOBACZ

2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 Uchwała Senatu PG nr 317/2019/XXIV z 26 czerwca 2019r.

ZOBACZ