Akty prawne na rok akademicki 2020/2021

 1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019r.
 2. W sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.: „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021” Uchwała Senatu PG nr 419/2020/XXIV z 19 lutego 2020 r.
 3. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 Uchwała Senatu PG nr 317/2019/XXIV z 26 czerwca 2019r.
 4. W sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 317/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.: „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021” Uchwała Senatu PG nr 420/2020/XXIV z 19 lutego 2020 r.
 5. W sprawie: wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdańskiej Pismo okólne Rektora PG nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r
 6. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r.
 7. W sprawie: uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 339/2019/XXIV z 10 lipca 2019 r. Uchwała Senatu PG 394/2019/XXIV z 18.12.2019 r.
 8. W sprawie: powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2020 z 25 maj 2020 r. + zmiana składu WKR Chem+ zmiana składu WKR ZiE + zmiana składu WKR WEiA + zatwierdzenie składu WKR WIMiO

Akty prawne na rok akademicki 2021/2022

 1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 Uchwała Senatu PG nr 481/2020/XXIV z 17 czerwca 2020r.+ aktualizacja
 2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 Uchwała Senatu PG nr 482/2020/XXIV z 17 czerwca 2020r.
 3. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr483/2020/XXIV z 17czerwca 2020r.

Inne

 1. Regulaminy  studiów
 2. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
 3. Odpłatności
 4. Opłata rekrutacyjna
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów  Dz.U. 2018 poz. 1861 , D20190787.pdf
 6. Katalog ECTS
 7. Olimpiady i konkursy
 8. Zeszłoroczne
  2019/2020