Akty prawne na rok akademicki 2018/2019

1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019 Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017r.

ZOBACZ

2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019 Uchwała Senatu PG nr 73/2017/XXIV z 17 maja 2017r. - uchwała zmieniona uchwałą Senatu PG nr 170/2018/XXIV z 18 kwietnia 2018r. (patrz pkt. 2a)

ZOBACZ

2a. Wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 73/2017/XXIV z 17 maja 2017 r.: „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019” Uchwała Senatu PG nr 170/2018/XXIV z 18 kwietnia 2018r.

ZOBACZ

3. W sprawie: wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdańskiej Pismo Okólne Rektora PG nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r

ZOBACZ

4. Limity przyjęć na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 Uchwała Senatu PG nr 151/2018/XXIV z 21 lutego 2018r. - zał. 2 uchwały zmieniony Uchwałą Senatu PG nr 180/2018/XXIV z 23 maja 2018r. (patrz pkt. 4a)

ZOBACZ

4a. W sprawie: aktualizacji załącznika nr 2 do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 151/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019. Uchwała Senatu PG nr 180/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

5. Zmiana zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016 - 2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015r.

ZOBACZ

Akty prawne na rok akademicki 2019/2020

1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

1a. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 222/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. enlightenedOBOWIĄZUJĄCE

ZOBACZ

2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

2a. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 223/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. enlightenedOBOWIĄZUJĄCE

ZOBACZ

3. W sprawie: wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdańskiej Pismo Okólne Rektora PG nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r

ZOBACZ

4. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 183/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

4a. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. enlightenedOBOWIĄZUJĄCE

ZOBACZ