Akty prawne na rok akademicki 2019/2020

1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

1a. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 222/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. enlightenedOBOWIĄZUJĄCE

Resolution of the GUT Senate No. 222/2018/XXIII of 12 December 2018 on: adjustments of the Senate Resolution No. 181/2018/XXIII of 23 May 2018 "Conditions, procedure and dates of starting and completing the admission procedure for candidates for full-time and part-time undergraduate (first-cycle) studies at Gdańsk University of Technology for the academic year 2019/2020" to the requirements set out in the Law on Higher Education and Science.

ZOBACZ

2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

2a. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 223/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. enlightenedOBOWIĄZUJĄCE

Resolution of the GUT Senate No. 223/2018 / XXIV of 12 December 2018 on: adjustments of the Senate Resolution No. 182/2018 / XXIV of 23 May 2018. "Conditions, procedure and date of starting and completing the admission procedure for candidates for full-time and part-time second-cycle studies at Gdańsk University of Technology for the academic year 2019/2020" to the requirements set out in the Law on Higher Education and Science.

ZOBACZ

3. W sprawie: wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdańskiej Pismo okólne Rektora PG nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r

ZOBACZ

4. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 183/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

ZOBACZ

4a. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r. enlightenedOBOWIĄZUJĄCE

ZOBACZ

5. W sprawie: powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2019 z 18 kwietnia 2019 r.

ZOBACZ