Minimalne punkty w naborze na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2017/2018 w przeliczeniu na wzór obowiązujący od naboru na r.ak. 2018/2019 (na możliwych do uzyskania 125 pkt.)

Kurs

Wydział

Limit na kursie

2017/2018

Min punkty na kursie

2017/2018

Kurs

Wydział

Limit na kursie

2017/2018

Min punkty na kursie

2017/2018

Analityka gospodarcza

WZiE

30

81,66

Informatyka

WETI

210

88,03

Architektura

WA

195

99,95

Inżynieria biomedyczna

WETI

120

66,56

Automatyka i robotyka

WEiA

110

74,23

Inżynieria danych

WETI

65

85,06

Automatyka i robotyka

WETI

110

82,83

Inżynieria materiałowa

WM

60

69,64

Biotechnologia

WCh

140

63,06

Inżynieria materiałowa

WCh

70

50,04

Budownictwo

WILiŚ

390

64,34

Inżynieria materiałowa

WFTiMS

35

58,78

Chemia

WCh

100

56,34

Inżynieria
mechaniczno-medyczna

WM

95

68,94

Chemia budowlana

WCh

30

55,00

Inżynieria środowiska

WILiŚ

130

57,48

Ekonomia

WZiE

30

78,43

Korozja

WCh

30

50,20

Elektronika i telekomunikacja

WETI

240

70,06

Matematyka

WFTiMS

125

69,78

Elektrotechnika

WEiA

125

65,34

Mechanika
i budowa maszyn

WM

200

68,80

Energetyka

WEiA

65

65,23

Mechatronika

WM

95

69,78

Energetyka

WM

55

68,83

Nanotechnologia

WFTiMS

150

55,74

Energetyka

WOiO

80

55,93

Oceanotechnika

WOiO

280

50,06

Energy Technologies

WM

10

71,54

Technologia chemiczna

WCh

120

52,93

Energy Technologies

WEiA

10

56,83

Transport

WILiŚ

100

67,50

Energy Technologies

WOiO

10

51,00

Transport

WOiO

120

58,24

Fizyka techniczna

WFTiMS

100

53,43

Zarządzanie i inżynieria produkcji

WM

90

68,83

Geodezja i kartografia

WILiŚ

100

64,20

Zarządzanie inżynierskie

WZiE

60

70,43

Gospodarka przestrzenna

WA

45

70,33

Zarządzanie
(w jęz. angielskim)

WZiE

20

67,03

Green Technologies
and Monitoring

WCh

25

59,20

Zielone technologie
 i monitoring

WCh

50

50,40

Minimalna liczba punktów uzyskana przez ostanią przyjętą osobę w naborze na studia stacjonarne I stopnia - 2017/2018 (próg wygenerowany automatycznie - na możliwych do uzyskania 100 pkt.)

Kurs

Wydział

Limit na kursie

Min punkty na kursie

Analityka gospodarcza

WZiE

30

65,33

Architektura

WA

195

79,96

Automatyka i Robotyka

WEiA

110

59,38

Automatyka i Robotyka

WETI

110

66,26

Biotechnologia

WCh

140

50,45

Budownictwo

WILiŚ

390

51,47

Chemia

WCh

100

45,07

Chemia budowlana

WCh

30

44,00

Ekonomia

WZiE

30

62,74

Elektronika i telekomunikacja

WETI

240

56,05

Elektrotechnika

WEiA

125

52,27

Energetyka

WEiA

65

52,18

Energetyka

WM

55

55,06

Energetyka

WOiO

80

44,74

Energy Technologies

WM

10

57,23

Energy Technologies

WEiA

10

45,46

Energy Technologies

WOiO

10

40,80

Fizyka Techniczna

WFTiMS

100

42,74

Geodezja i kartografia

WILiŚ

100

51,36

Gospodarka przestrzenna

WA

45

56,26

Green Technologies and Monitoring

WCh

25

47,36

Informatyka

WETI

210

70,42

Inżynieria biomedyczna

WETI

120

53,25

Inżynieria danych

WETI

65

68,05

Inżynieria materiałowa

WM

60

55,71

Inżynieria materiałowa

WCh

70

40,03

Inżynieria materiałowa

WFTiMS

35

47,02

Inżynieria mechaniczno-medyczna

WM

95

55,15

Inżynieria środowiska

WILiŚ

130

45,98

Korozja

WCh

30

40,16

Matematyka

WFTiMS

125

55,82

Mechanika i budowa maszyn

WM

200

55,04

Mechatronika

WM

95

55,82

Nanotechnologia

WFTiMS

150

44,59

Oceanotechnika

WOiO

280

40,05

Technologia chemiczna

WCh

120

42,34

Transport

WILiŚ

100

54,00

Transport

WOiO

120

46,59

Zarządzanie i inżynieria produkcji

WM

90

55,06

Zarządzanie inżynierskie

WZiE

60

56,34

Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

WZiE

20

53,62

Zielone technologie i monitoring

WCh

50

40,32

Minimalny odgórnie ustalony przez wydział próg punktowy w rekrutacji podstawowej na studia I stopnia na rok akademicki 2017/2018 (na możliwych do uzyskania 100 pkt.)

Wydział

Kierunek

2017/2018

Stacjonarne

Niestacjonarne

Architektury

Architektura

60* (min. 20 pkt z egz. architekta)

-

Gospodarka przestrzenna

40

-

Chemiczny

Biotechnologia

40

-

Chemia

40

-

Chemia budowlana

40

-

Inżynieria materiałowa

40

-

Korozja

40

-

Technologia chemiczna

40

-

Zielone technologie i monitoring

40

-

Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Automatyka i robotyka

45

-

Elektronika i telekomunikacja

45

-

Informatyka

45

45

Inżynieria danych

45

-

Inżynieria biomedyczna

45

-

Elektrotechniki i Automatyki

Automatyka i robotyka

50

-

Elektrotechnika

45

30

Energetyka

45

-

Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej

Fizyka techniczna

40

-

Inżynieria materiałowa

40

-

Matematyka

40

-

Nanotechnologia

40

-

Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Budownictwo

45

brak

Geodezja i kartografia

45

80

Inżynieria środowiska

40

brak

Transport

45

-

Mechaniczny

Energetyka

55

-

Inżynieria materiałowa

55

-

Inżynieria mechaniczno-medyczna

55

-

Mechanika i budowa maszyn

55

45

Mechatronika

55

-

Zarządzanie i inżynieria produkcji

55

-

Oceanotechniki
i Okrętownictwa

Energetyka

40

-

Transport

40

-

Oceanotechnika

40

30

Zarządzania
i Ekonomii

Analityka gospodarcza

60

20

Ekonomia

50

-

Zarządzanie w jęz. angielskim

40

-

Zarządzanie inżynierskie

45

20