Minimalny odgórnie ustalony przez wydział próg punktowy w rekrutacji podstawowej na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 (na możliwych do uzyskania 125 pkt, w przypadku kierunku architektura + pkty ze sprawdzianu)

Kierunek

Wydział

Stacjonarne

Niestacjonarne

Uwagi

Analityka gospodarcza

ZiE

60

20

-

Architektura

ARCH

50

+SPR

-

dodatkowo punktacja ze Sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta – formuła konkursowa

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

EiA

63

-

-

Automatyka, cybernetyka i robotyka

ETI

60

-

-

Biotechnologia

CHEM

55

-

-

Budownictwo

ILiŚ

50

nie ustalono

brak progu punktowego na studiach niestacjonarnych

Chemia

CHEM

55

-

-

Chemia budowlana

CHEM

55

-

-

Ekonomia

ZiE

50

-

-

Elektronika i telekomunikacja

ETI

60

-

-

Elektrotechnika

EiA

56

38

-

Energetyka

EiA

60

-

-

Energetyka

MECH

60

-

-

Energetyka

OiO

60

-

-

Fizyka techniczna

FTiMS

50

-

-

Geodezja i kartografia

ILiŚ

55

100

-

Gospodarka przestrzenna

ARCH

55

-

-

Informatyka

ETI

60

55

-

Inżynieria biomedyczna

ETI

60

-

-

Inżynieria danych

ETI

60

-

-

Inżynieria materiałowa

FTiMS

58

-

-

Inżynieria materiałowa

CHEM

58

-

-

Inżynieria materiałowa

MECH

58

-

-

Inżynieria mechaniczno-medyczna

MECH

69

-

-

Inżynieria środowiska

ILiŚ

45

nie ustalono

brak progu punktowego na studiach niestacjonarnych

Korozja

CHEM

55

-

-

Matematyka

FTiMS

50

-

-

Mechanika i budowa maszyn

MECH

69

57

-

Mechatronika

MECH

69

-

-

Nanotechnologia

FTiMS

50

-

-

Oceanotechnika

OiO

60

40

-

Technologia chemiczna

CHEM

55

-

-

Transport

ILiŚ

55

-

-

Transport

OiO

60

-

-

Zarządzanie

ZiE

40

-

-

Zarządzanie i inżynieria produkcji

MECH

69

-

-

Zarządzanie inżynierskie

ZiE

45

20

-

Zielone technologie i monitoring

CHEM

55

-

-