Wydział Architektury Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
www
e-mail: p-nauka@wilis.pg.gda.pl
tel: 58 348 61 66
www
e-mail: idatta@mif.pg.gda.pl
tel: 58 348 60 82
Wydział Chemiczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
www ; www INTERCHEM
e-mail: urszula.kampowska@pg.gda.pl
tel: 58 348 62 24
www
e-mail: p-nauka@wilis.pg.gda.pl
tel: 58 348 61 66
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wydział Mechaniczny
www
e-mail: anezuk@eti.pg.gda.pl
tel: 58 348 61 98
www
e-mail: studium@mech.pg.gda.pl
tel: 58 347 26 83
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wydział Zarządzania i Ekonomii
www
e-mail: halina.kwiatkowska@pg.gda.pl
tel: 58 347 24 65
www
e-mail: agnieszka.salbut@zie.pg.gda.pl
tel: 58 348 63 24
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Więcej kontaktów dostępnych jest na stronie

www
e-mail: anna.kwiatkowska@pg.edu.pl
tel: 58 347 28 07