Limity przyjęć dla obywateli Polski | Politechnika Gdańska

Treść strony

Limity przyjęć dla obywateli Polski

limity

Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w zasadach rekrutacji, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne  i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

Ilość osób przyjętych na rok akademicki 2021/2022
Kierunek Wydział Język
wykładowy
studia stacjonarne studia niestacjonarne
Analityka gospodarcza WZiE j. polski

49

34
Architektura

 

WA j. polski 140 -
j. angielski 25 -
Automatyka, cybernetyka i robotyka WETI j. polski 74 -
Automatyka, robotyka i systemy sterowania WEiA j. polski 68 -
Biotechnologia WCh j. polski 110 -
Budownictwo WILiŚ j.polski 329 60
Chemia WCh j. polski 81 -
Chemia budowlana WCh j. polski 16 -
Ekonomia WZiE j. polski 42 -
Elektronika i telekomunikacja WETI j. polski 202 -
Elektrotechnika WEiA j. polski 73 51
Energetyka WEiA j. polski

32

-
j. angielski 8 -
WIMiO
 
j. polski 46 -
j. angielski 7 -
Fizyka techniczna WFTiMS j. polski 68 -
Geodezja i kartografia WILiŚ j. polski 95 -
Gospodarka przestrzenna WA j. polski 28 -
Informatyka WETI j. polski 158 55
Inżynieria biomedyczna WETI, WCh j. polski

82

-
Inżynieria danych WETI, WZiE j. angielski 50 -
Inżynieria materiałowa WCh j. polski 36 -
WFTiMS j. polski 15 -
WIMiO j. polski 17 -
Inżynieria mechaniczno-
medyczna
WIMiO j. polski 43 -
Inżynieria środowiska WILiŚ j. polski 132 36
Matematyka WFTiMS j. polski 136 -
Mechanika i budowa maszyn WIMiO j. polski 90 20
  j. angielski 16 -
Mechatronika WIMiO j. polski 62 -
Nanotechnologia WFTiMS j. polski 80 -
Oceanotechnika WIMiO j. polski 57 nie uruchomiono
Projektowanie i budowa jachtów WIMiO j. polski 31 -
Technologia chemiczna WCh j. polski 64 -
Transport WILiŚ j. polski 114 -
Transport i logistyka WIMiO j. polski 53 -
Zarządzanie WZiE j. angielski 22 -
Zarządzanie i inżynieria produkcji WIMiO j. polski 58 -
Zarządzanie inżynierskie WZiE j. polski 85 49
Zielone technologie WCh j. polski 23 -
j. angielski 14 -

 

POWRÓT