Opłata rekrutacyjna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Opłata rekrutacyjna

W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany.

Opłata jest obowiązkowa.

Wysokość opłaty w rekrutacji:

  • gdy wśród wybranych kierunków znajduje się kierunek Architektura: 150 zł (tylko w przypadku studiów I stopnia);
  • pozostałe kierunki: 85 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:
  • gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów,
  • gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.