Analityka gospodarcza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Analityka gospodarcza

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

Analityk
Jeżeli chcesz zdobyć podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych oraz umiejętności analizowania zjawisk ekonomicznych wybierz Analitykę Gospodarczą.

Zdobycie informacji to nie wszystko – trzeba jeszcze umieć je odpowiednio wykorzystać. Na wygranej pozycji są ci, którzy mają tę umiejętność. Swoje zdolności analityczne możesz wykorzystać w ramach dwóch profili: analityka rynku i analityka finansowego. Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Nauczysz się jak pozyskiwać i wykorzystywać informacje. Znajomość systemów informatycznych pozwoli Ci w ciekawy sposób zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji. Dokonasz analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonasz się, że co dwie głowy, to nie jedna.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne koszt 1900 zł / semestr
język wykładowy polski język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo geografia
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • wiele dodatkowych szkoleń do wyboru — język angielski biznesowy, warsztaty menadżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI (dodatkowe szkolenia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE) Możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie).
 • możliwość studiowania za granicą w ramach programów Erasmus+ oraz MOST
 • świetne wyposażenie sal, komputery z najnowszym oprogramowaniem

Perspektywy zawodowe:

 • sektor bankowy.
 • sektor ubezpieczeniowy.
 • analiza i doradztwo.
 • założenie własnej firmy.
 • Instytucje i korporacje międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe.

Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow