Ekonomia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ekonomia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

WZiE
Wybierając Ekonomię zdobędziesz wiedzę o procesach ekonomicznych zachodzących w gospodarce, roli podmiotów rynkowych oraz występujących między nimi powiązaniach.

Podobno jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tutaj jednak nie zadowalamy się prostymi wyjaśnieniami. Wnikliwie przyglądamy się stosunkom międzynarodowym, lokalnym uwarunkowaniom, ludzkim skłonnościom i temu wszystkiemu, co wpływa na ciągły brak harmonii między ludzkimi potrzebami a ograniczonymi zasobami. To fascynująca analiza danych liczbowych, które znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w naszym codziennym życiu.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: geografia albo historia
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • Możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: ekonomia menadżerska, ekonomia sportu i ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Świetne wyposażenie sal dydaktycznych, komputery z najnowszym oprogramowaniem
 • Możliwość praktyk w najważniejszych instytucjach sektora publicznego, NGO i stowarzyszeń
 • Program praktyk studenckich: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Gdyni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Urząd Morski w Gdyni, Urząd Miasta Rumi, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Statystyczny
 • Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach wymiany MOST

Perspektywy zawodowe:

 • Administracja publiczna
 • Instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Działy finansowe przedsiębiorstw
 • Sektor bankowy

Ciekawostka:

Kiedy następnym razem sięgniesz po Big Maca, zapomnij o kalorycznych wyrzutach sumienia i pomyśl, że używasz jednego z narzędzi współczesnej ekonomii. Tak zwany Indeks Big Maca pozwoli sprawdzić, czy waluta danego kraju jest niedowartościowana czy przewartościowana względem amerykańskiego dolara.


Absolwent potrafi:

Absolwent tego kierunku potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę przede wszystkim do samodzielnego rozpoznawania i wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne narzędzia i metody analityczne. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę w przedsiębiorstwach z różnych branż oraz jest zorientowany na aktualne procesy zachodzące na rynku.


Program studiów: