Energetyka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Energetyka

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Energetyka
Energetyka to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową maszyn energetycznych, proekologicznymi technologiami energetycznymi oraz energetyką przyszłości.

Na kierunku Energetyka prowadzonym przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki prowadzona jest specjalność:

 • rynki energii i systemy energetyczne
 • odnawialne źródła energii

Na kierunku Energetyka prowadzonym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa studenci mogą wybrać jedną z kilku niezwykle interesujących specjalności:

 • proekologiczne technologie energetyczne
 • maszyny przepływowe pod patronatem Alstom Renewable Poland Sp. z o.o./Baker Hughes, a GE Company
 • inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
 • automatyzacja systemów energetycznych
 • diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

Na wyżej wymienionych wydziałach prowadzony jest również kierunek w Energetyka w j. angielskim.

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • absolwenci będą twórcami wielkiej zmiany w energetyce.
 • studenci w trakcie nauki poznają nowoczesne techniki energetyczne.
 • łączenie teorii z praktyką.

Perspektywy zawodowe:

 • elektrownie, elektrociepłownie, koncerny energetyczne
 • firmy budujące obiekty elektroenergetyczne
 • działy energetyczne przedsiębiorstw gospodarczych
 • firmy wdrażające ekologiczne rozwiązania energetyczne
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych

Ciekawostka:

Ilość konsumowanej energii elektrycznej jest miarą stopnia cywilizacji społeczeństwa. W Polsce statystycznie używa się ok. 3200 kWh/osobę, w krajach UE odpowiednio 6000-10000 kWh/osobę. Przewiduje się jednak znaczący wzrost konsumpcji energii elektrycznej.


Absolwent potrafi:

Absolwent potrafi wykonywać prace projektowe, budować i eksploatować urządzenia i systemy energetyczne. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym.