Inżynieria materiałowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ CHEMICZNY

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Inżynieria materiałowa

Jako student Inżynierii Materiałowej będziesz wykorzystywać matematykę i nauki ścisłe do badania szkła, ceramiki, metali, polimerów. Dowiesz się, jak projektować, wytwarzać i badać właściwości nowych materiałów.

Nowe materiały należały do największych osiągnięć wszystkich epok i od początku historii miały kluczowe znaczenie dla wzrostu dobrobytu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi. To one otwierają drzwi do nowych technologii czy to w inżynierii lądowej, chemicznej, budowlanej, jądrowej, lotniczej, rolniczej, mechanicznej, biomedycznej, czy elektrycznej.
Materiałoznawcy i inżynierowie materiałowi nadal przodują we wszystkich tych i w wielu innych dziedzinach nauki. Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa wpływają na nasze życie za każdym razem, gdy kupujemy lub używamy nowe urządzenie, maszynę lub konstrukcję. Materiał może zostać wybrany ze względu na jego wytrzymałość, właściwości elektryczne, odporność na ciepło, odporność na korozję lub ze względu na wiele innych powodów, ale wszystkie te powody odnoszą się właśnie do jego właściwości.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • przyszłościowy kierunek studiów
 • szeroka oferta zatrudnienia
 • zajęcia realizowane są w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł chemiczny, metalurgiczny, tworzyw sztucznych
 • medycyna, implantologia i biomateriały
 • przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, lotniczy
 • energetyka
 • przemysł zbrojeniowy
 • elektronika i optoelektronika
 • centra badawczo-rozwojowe, laboratoria, instytuty badawcze

Absolwent potrafi:

Studenci Inżynierii Materiałowej uwielbiają rozwiązywać problemy i uczyć się, jak działa świat. Jako absolwent Inżynierii Materiałowej będziesz używać krytycznego myślenia i kreatywności, aby określić, w jaki sposób materiały mogą być używane w różnych warunkach.
Absolwent umie pracować z liczbami i rozwiązywać równania, ale jest również przygotowany do pracy z ludźmi i do prezentacji wyników swoich badań i odkryć na forum publicznym.