Inżynieria mechaniczno-medyczna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria mechaniczno-medyczna

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Połącz pasję związaną z konstrukcją i budową maszyn wraz z zamiłowaniem do medycyny.

Inżynieria Mechaniczno-Medyczna to unikatowy, międzyuczelniany kierunek studiów prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej, zasilając szeregi inżynierów mechaników. Na rynku pracy wyróżni Cię znajomość zagadnień związanych z  biomechaniką, biomateriałami, anatomią i fizjologią człowieka, chirurgii, interny, biochemii, ortopedii, kardiologii, laryngologii, neurologii, rehabilitacji, protetyki i innych fascynujących zagadnień.

Wybór specjalności pozwala na ukierunkowanie w stronę: projektowania urządzeń medycznych (bliżej inżynierii mechanicznej) lub w stronę protetyki i implantologii (bliżej inżynierii materiałowej).

To czego uczą się studenci na kierunku Inżynierii Mechaniczno-Medycznej, oddają przykładowe tematy projektów dyplomowych inżynierskich realizowanych w bieżącym roku akademickim:

 • „Projekt stanowiska do elektroforetycznego osadzania powłok biopolimerowych na implantach stomatologicznych”,
 • „Projekt egzoszkieletu kończyny górnej dla osób z Dystrofią Mięśniową Duchenne’a”
 • „Projekt wstępny respiratora podciśnieniowego”.

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • staniesz się pełnoprawnym inżynierem mechanikiem,
 • posiądziesz wiedzę medyczną trudną do samodzielnego pozyskania,
 • poznasz specyfikę wprowadzania urządzeń medycznych na rynek,
 • dowiesz się, co we współczesnej medycynie jest możliwe, a co nie,
 • w poszerzaniu wiedzy i umiejętności pomogą Ci też pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i wykładowcy z otoczenia gospodarczego.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w charakterze projektanta, konstruktora i technologa lub kierownika produkcji i eksploatacji mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie przedsiębiorstw wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego,
 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz produkcją sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych,
 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sztucznych narządów i protez,
 • praca w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • praca w szpitalach, sanatoriach i placówkach rehabilitacyjnych jako inżynier zarządzającym sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą technicznego wyposażenia jednostek służby zdrowia,

Ciekawostki:

 • Prawie 80% studentów tego kierunku to panie.
 • Studenci IMM byli pomysłodawcami i organizatorami I studenckiej Konferencji „Mechanicy w Medycynie”.
 • Chociaż pierwszy nabór na inżynierię mechaniczno-medyczną odbył się w 2007 r., to niektórzy jego absolwenci już są doktorami nauk technicznych.
 • Wiele rozwiązań projektowych będących efektem projektów dyplomowych (jak choćby POMYKACZ 2012, Uchwyt Kości Skroniowej) i prac dyplomowych magisterskich jest podstawą wniosków patentowych i wdrożeń przemysłowych.

Absolwent potrafi:

 • Wykorzystywać  współczesne metody badań oraz modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi
 • Obserwować zmiany, opracowywać i prezentować wyniki pomiarów, geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych
 • Określać i ewidencjować stan własności gruntu oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, zasilania baz i realizacji map
 • Wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów
 • Zarządzać zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone

Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow