Mechatronika | Politechnika Gdańska

Treść strony

Mechatronika

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Mechatronika

Mechatronika bazuje na podstawowej wiedzy i umiejętności z mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania, projektowania i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych.

Kształcąc się na kierunku mechatronika opanujesz wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia systemów mechatronicznych. Zagłębisz się w tajniki mechatroniki stosowanej dotyczącej teoretycznej i praktycznej znajomości elementów mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki i sterowania, a przede wszystkim – integracji wymienionych elementów w produkcie.  

Praca mechatronika polega na nieustannym szukaniu rozwiązań problemów związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnostyką maszyn i urządzeń. Dlatego  od piątego semestru studiów większość zajęć praktycznych odbywa się w formie projektów zespołowych, polegających na rozwiązywaniu określonych problemów inżynierskich. Służą temu, wraz z konwencjonalną bazą laboratoryjną, nowoczesne dedykowane pracownie, m.in.: Programowania i Modelowania Systemów Mechatronicznych, Zastosowań Informatyki w Mechatronice, Elektrotechniki Pojazdowej, Pomiarów Dynamicznych, Automatyzacji Procesów Technologicznych, Mikronapędów, Pneumatyki, Elementów i Systemów Mechatronicznych, Układów Zasilania Silników.

Wyposażony w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zawodu, staniesz się niezwykle atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • opanujesz zasady formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego w zakresie konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania maszyn i procesów roboczych
 • przygotujesz się do realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektromechanicznych
 • zaczniesz posługiwać się specjalistycznym językiem obcym na poziomie, który umożliwi Ci jego swobodne wykorzystywanie
 • w ramach m.in. programu Erasmus+ możesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie na studiach za granicą

Perspektywy zatrudnienia:

 • projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów mechatronicznych w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym.
 • nadzór nad użytkowaniem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych, instytucjach, stacjach serwisowych i diagnostycznych.
 • praca w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
 • poradnictwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.
 • kierowanie i uczestniczenie w pracach innowacyjnych zespołów badawczych i przemysłowych.

Ciekawostka:

Nasi studenci mierzą wysoko. Mechatronika miała swoje święto w postaci International Conference Mechatronics Gdańsk 2015 — studenci również przyczynili się do sukcesu tego spektakularnego wydarzenia!


Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania;
 • integrować wiedzę przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu;
 • uczestniczyć w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują;
 • jest przygotowany do pracy w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, a także przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.