Oceanotechnika | Politechnika Gdańska

Treść strony

Oceanotechnika

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Oceanotechnika
Oceanotechnika to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową statków od najmniejszych jachtów po największe jednostki pływające oraz obiekty górnictwa morskiego. Studia łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.

Program na Kierunku Oceanotechnika skonstruowaliśmy zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynkowymi, dzięki temu w toku studiów poznasz zasady budowy dużych i małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej, a także zagadnienia technologii remontów tych obiektów. Dowiesz się również, na czym polega obsługa platform wiertniczych, kutrów rybackich, superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Nie zabraknie też omówienia eksploracji zasobów mórz i oceanów oraz zarządzania projektami. Pierwsze trzy semestry poświęcone będą zagadnieniom ogólnym, technicznym, kolejne — zależnie od wybranej specjalności. Wśród nich znajdziesz budowę okrętów i jachtów, siłownie i urządzenia oceanotechniczne oraz inżynierię morskich zasobów naturalnych.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne koszt 2500 zł / semestr
język wykładowy polski język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • bliskość zakładów przemysłu morskiego a więc dobra perspektywa praktyk i pracy zawodowej
 • szeroki zakres pozyskiwanej wiedzy technicznej, przydatnej także w innych gałęziach przemysłu
 • nowoczesne laboratoria (w tym basen modelowy)

Perspektywy zawodowe:

 • stocznie produkcyjne i remontowe
 • biura projektowo – konstrukcyjne przemysłu okrętowego
 • służby techniczne przedsiębiorstw armatorskich
 • towarzystwa klasyfikacyjne
 • przedsiębiorstwa pozyskiwania ropy i gazu ze złóż morskich
 • placówki naukowo – badawcze przemysłu okrętowego

Ciekawostka:

Studenci koła naukowego KORAB są prawdziwymi mistrzami konstruowania własnych jednostek pływających. Wśród nich znajdują się noszące wdzięczne nazwy „Rektor” , „Dżordż” i „G.U.T. Solar 2”, złoci medaliści wielu konkursów.


Absolwent potrafi:

Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz technicznych do wykonywania podstawowych prac związanych z projektowaniem konstrukcji, technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych; organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego; organizowania i prowadzenia prac remontowych okrętów i obiektów oceanotechnicznych, obsługi siłowni i urządzeń okrętowych oraz organizowania prac inżynierskich i nadzoru ruchu na obiektach przemysłu naftowego.