Projektowanie i budowa jachtów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Projektowanie i budowa jachtów

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

PiBJ

Projektowanie i budowa jachtów to kierunek dla osób zafascynowanych żeglarstwem, pragnących zgłębiać zarówno jego techniczne jak i naukowe aspekty.

Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę teoretyczną o charakterze inżynieryjno-technicznym z umiejętnościami praktycznymi.

Regaty o Puchar Ameryki, Vandee Globe, Jules Verne Trophy – to nie tylko sportowe wydarzenia, to przede wszystkim synonimy żeglarskiego wyścig zbrojeń, w którym zawsze ogromną rolę odgrywają inżynierowie. Wprowadzimy Cię do tego unikalnego świata. Nauczymy Cię jak projektować i jak budować najbardziej zaawansowane technologicznie jachty. Poznasz najnowsze materiały, technologie i narzędzia używane w nowoczesnym jachtingu. Równocześnie nie zapomnimy o tradycji. Z nami zgłębisz arkana profesji szkutnika, spawacza i takielarza. Po studiach będziesz mógł wybrać czy wolisz zajmować się projektowaniem, budowaniem czy też eksploatowaniem jachtów – po tym kierunku będziesz kompetentny w każdym z tych obszarów.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • ciekawy program studiów łączący wiedzę teoretyczną z możliwością nabycia umiejętności praktycznych,
 • duża liczba zajęć laboratoryjnych i projektowych,
 • obszerny i urozmaicony program praktyk przemysłowych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • stoczniach produkcyjnych; stoczniach remontowych;
 • zakładach kooperujących z przemysłem jachtowym i okrętowym;
 • biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu jachtowego i okrętowego;
 • armatorskich służbach technicznych;
 • placówkach naukowo-badawczych związanych z żeglarstwem i przemysłem okrętowy

Absolwent potrafi:

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania, budowy i utrzymania w ruchu małych pływających jednostek morskich i rzecznych oraz umiejętności pozwalające na udział w pracach projektowych, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i remontów małych jednostek pływających morskich i śródlądowych, w szczególności jachtów żaglowych i motorowych.
Posiada umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych wspartych wiarygodnymi wynikami analiz inżynierskich. Jest przygotowany do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym zakresie obowiązków w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.


Program studiów:

Projektowanie i budowa jachtów - program studiów