Technologia chemiczna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Technologia chemiczna

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Technologia chemiczna

W ramach tego kierunku poznasz budowę i zasady działania aparatury przemysłowej, a także metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych.

Niektóre zajęcia są prowadzone w systemie blokowym, co pozwala na dogłębne przestudiowanie danych przedmiotów. Projekty grupowe pomogą ci natomiast nauczyć się efektywnej pracy zespołowej. W zależności od wybranej specjalności zostaniesz znawcą procesów korozyjnych, detergentów, tłuszczów, kosmetyków, polimerów, materiałów funkcjonalnych, procedur analitycznych, badań środowiska lub kontroli jakości surowców.

Wszystko to w ramach trzech specjalności do wyboru: Analityka techniczna i przemysłowa, Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych i Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • zróżnicowanie profili sprawia, że każdy student odnajdzie dziedzinę zgodną ze swoimi predyspozycjami i pasjami
 • zdobyta wiedza umożliwia wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do tradycyjnych technologii
 • duża liczba zajęć laboratoryjnych
 • urozmaicony program praktyk, w tym także staży zagranicznych

Perspektywy zawodowe:

 • praca w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych
 • przemysł syntezy organicznej
 • przedsiębiorstwa innowacyjne
 • instytuty naukowo-badawcze

Absolwent potrafi:

W toku studiów absolwent opanował umiejętności posługiwania się technikami laboratoryjnymi związanymi z syntezą, analizą, wydzielaniem oraz oczyszczaniem związków chemicznych. Potrafi projektować procesy technologiczne, zna budowę i działanie różnego rodzaju aparatury przemysłowej, a także metody automatyzacji i kontroli procesów, które stosowane są w produkcji chemicznej. Umie wykorzystać poznane metody obliczeniowe, eksperymentalne, statystyczne oraz analityczne. Absolwent posiada szerokie perspektywy zawodowe i przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. W zależności od wybranej specjalności, jest znawcą procesów otrzymywania detergentów, tłuszczów, kosmetyków, tworzyw sztucznych, materiałów funkcjonalnych. Ponadto, zna szeroką gamę procedur analitycznych, wykorzystywanych do badań środowiska, kontroli jakości surowców oraz gotowych wyrobów, a także procedur związanych z ochroną korozyjną materiałów.


Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow