Transport i logistyka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Transport i logistyka

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Transport i logistyka

Transport i logistyka to kierunek dla ludzi zainteresowanych nowoczesnym transportem wodnym i intermodalnym oraz logistyką.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu środków i systemów transportu oraz zarządzania w transporcie.

Studia rozpoczynają się od przedstawienia podstawowej wiedzy z przedmiotów ogólnych i technicznych, która będzie pogłębiana w obrębie trzech specjalności: środków transportu, systemów transportu oraz zarządzania w transporcie.

 • Środki transportu wodnego są związane z projektowaniem i eksploatacją środków transportu: statków różnej wielkości, śródlądowych i pełnomorskich, zestawów holowniczych i pchanych oraz infrastruktury transportu wodnego, eksploatacji i diagnostyki.
 • Systemy transportu wodnego poruszają temat organizacji, planowania, a także projektowania systemów sterowania ruchem wodnym.
 • Zarządzanie w transporcie obejmuje zagadnienia zarządzania procesami transportu, logistyki, inżynierii ruchu oraz ekonomiki transportu.

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • strategiczne położenie Trójmiasta na mapie transportowej Europy - dobra perspektywa praktyk i pracy zawodowej
 • pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji, planowania i zarządzania procesami transportowymi
 • rozwój centrów logistycznych w Polsce, zapotrzebowanie na kadrę kierowniczą

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki eksploatacyjne transportu wodnego, drogowego, samochodowego, szynowego i lotniczego
 • zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu
 • jednostki organizacyjne służb ruchu wodnego, drogowego, szynowego, lotniczego
 • przedsiębiorstwa spedycyjne i logistyczne

Ciekawostka:

Międzynarodowe Centrum Badań Studenckich — pod tą nazwą kryje się politechniczny ośrodek badawczy zlokalizowany nad jeziorem Jeziorak w Iławie. Latem odwiedzają go studenci z całej Polski i Europy. Nie można się im dziwić. Na terenie Centrum mamy możliwość przeprowadzania testów przy użyciu nowoczesnych technik pomiarowych i różnorodnych modeli: statków szybkich, wypornościowych, łodzi motorowych, katamaranów i innych.


Absolwent potrafi:

Absolwent potrafi wykonywać podstawowe prace projektowo-konstrukcyjne w zakresie środków i systemów transportu. Ponadto jest przygotowany do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.