Zarządzanie inżynierskie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarządzanie inżynierskie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

sprawy studenckie
Unikalną cechą, wyróżniającą studia na kierunku Zarządzanie Inżynierskie, jest połączenie wiedzy inżynierskiej i menadżerskiej z umiejętnościami rozwiązywania problemów praktycznych. Ponadto kierunek ten ukończysz z tytułem inżyniera.

Proponujemy wyjątkowy zestaw naukowy — wiedzę menadżerską uzupełnioną umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych godną prawdziwego inżyniera. To połączenie gwarantuje biegłość zarówno w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych, jak i ścisłych oraz technicznych. Jeśli dodamy do tego umiejętność zarządzania projektami i wykorzystywania narzędzi informatycznych, otrzymamy absolwenta wszechstronnego, patrzącego na rynek pracy jak na pole nieograniczonych możliwości.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne koszt dla obywateli Polski 1900 zł / semestr
język wykładowy polski język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • Zarządzanie inżynierskie to unikatowy kierunek studiów.
 • Podtrzymujemy i rozwijamy kontakty z naszymi absolwentami — bogaty pakiet kontaktów na rynku pracy.
 • Możliwość wyboru jednej z dwóch interesujących specjalności: zarządzanie procesami organizacji lub informatyka w zarządzaniu.
 • Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+ oraz programu wymiany MOST.

Perspektywy zawodowe:

 • Projektowanie procesów i systemów produkcyjnych.
 • Inżynieria jakości.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie projektami.
 • Ergonomia procesów.
 • Bazy danych, technologie zespołów IT.

Ciekawostka:

 • Zarządzanie Inżynierskie to unikatowy kierunek, który w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Kierunek Zarządzanie Inżynierskie w 2017 roku został wyróżniony certyfikatem "Studia z Przyszłością" dzięki innowacyjnemu programowi kształcenia, który dobrze odpowiada na potrzeby rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 kierunek ten znalazł się na II miejscu pod względem liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce w całej Polsce.

Absolwent potrafi:

Absolwent studiów uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; uzupełnioną wiedzą z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych związaną z funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz zastosowaniami technik informatycznych.