Zielone technologie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zielone technologie

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Zielone Technologie

Jeżeli sprawy ekologii nie są Ci obojętne, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Podczas studiów otrzymasz wiedzę związaną ze stosowaniem i opracowywaniem metod służących monitorowaniu stanu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i opracowywaniu i przeprowadzaniu tak zwanych „zielonych”, czyli bezpiecznych dla środowiska procesów przemysłowych.

Nowoczesna gospodarka i ochrona środowiska nie muszą się wykluczać. Dowieść tego mogą „zieloni chemicy”, biegli w tworzeniu procesów chemicznych i produktów, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Na oferowanym przez nas kierunku poznasz wachlarz metod służących monitorowaniu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i przeprowadzaniu zielonych procesów przemysłowych. Nauczysz się, jak skutecznie rozwiązywać rzeczywiste problemy technologiczne — pomożemy Ci w tym, proponując bardzo liczbę dużą zajęć praktycznych. Studiowanie stanie się dla Ciebie jeszcze bardziej ekscytujące dzięki możliwości zdobycia certyfikatów ISO.

Studia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, co otwiera perspektywy zatrudnienia na zagranicznym rynku pracy.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt
dla obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • studia zapewniają nabycie zdolności niezbędnych do rozwiązywania problemów technologicznych
 • w czasie studiów nauczysz się stosowania nowoczesnych metod analitycznych
 • jako absolwent przyczynisz się do stworzenia, wprowadzenia lub upowszechnienia zasad zielonych technologii

Perspektywy zawodowe:

 • praca w przemyśle w roli specjalisty ds. zielonych technologii
 • praca w kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu
 • instytucje rządowe i pozarządowe prowadzące monitoring środowiska
 • instytucje badawcze

 Absolwent potrafi:

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Zielone Technologie będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska. Będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych oraz jednostkach europejskich jako specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz w laboratoriach kontrolno-pomiarowych jako wysoko wykwalifikowany personel.