Akty prawne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Akty prawne

Politechnika Gdańska funkcjonuje w oparciu o wewnętrze akty prawne.

W tej zakładce znajdziesz akty związane z procesem rekrutacyjnym:

Oprócz tego zapraszamy do zapoznania się z następującymi aktami prawnymi:

  • Regulaminy studiów
  • Prawo o Szkolnictwie Wyższym
  • Odpłatność za usługi edukacyjne
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Katalog ECTS