Matura zagraniczna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Matura zagraniczna

Jeżeli posiadasz maturę zagraniczną, oto kilka wskazówek niezbędnych przy rekrutacji na Politechnikę Gdańską.


  1. Kandydaci z zagranicznymi maturami mogą brać udział w rekrutacji, o ile ich dyplomy uprawniają do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania tych dyplomów.
  2. Pamiętaj, że nie przyjmujemy dokumentów w oryginale. Wystarczy, że zrobisz kopię i potwierdzi ją członek komisji rekrutacyjnej lub notariusz.
  3. Dokumenty składane w naborze na studia I stopnia muszą zostać przetłumaczone u tłumacza przysięgłego.
  4. W przypadku matury IB lub EB nie wymagamy tłumaczeń. Kandydaci, którzy w czasie rekrutacji nie mają jeszcze dyplomu, a jedynie zaświadczenie wydane przez szkołę, mogą brać udział w naborze na normalnych zasadach. Po rozpoczęciu nauki na PG kopię dyplomu trzeba dostarczyć jak najszybciej.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz poniżej.


Świadectwa wydane za granicą, powinny być

UZNANE

Dokumenty, które przedstawia kandydat powinny być uznawane w Polsce. Oznacza to, że świadectwo potwierdza ukończenie szkoły średniej oraz uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Uznanie może wynikać z mocy prawa, czyli bez konieczności opiniowania lub poświadczania przez polskie instytucje. Tego typu uznanie dotyczy świadectw wydanych w poszczególnych krajach. W przypadku dokumentów wydanych na terenie innych państw, uznanie przeprowadzane jest w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty. więcej informacji znajdziesz tutaj

ZALEGALIZOWANE

Świadectwo, którym posługuje się kandydat powinno być poświadczone, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu tzn. jest autentyczny. Tego typu potwierdzenie wystawiane jest na terenie kraju wydania świadectwa przez uprawniony do tego organ. Dzięki temu można posługiwać się nim za granicą, w przypadku Politechniki Gdańskiej, na terenie Polski. więcej informacji znajdziesz tutaj

PRZETŁUMACZONE

Świadectwo wydane w języku innym niż język polski wymaga złożenia na uczeni oryginału tłumaczenia przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego świadectwa musi być sporządzone przez: osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych. więcej informacji znajdziesz tutaj

Przeliczanie punktów rekrutacyjnych:

Wielka Brytania

Niemcy

USA

Norwegia

Francja

Irlandia

Austria