Jak liczyć punkty? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jak liczyć punkty?

studenci

 

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

  • matematyki
  • przedmiotu dodatkowego
  • języka polskiego
  • języka obcego nowożytnego

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = (matematyka * p) + (przedmiot dodatkowy * p) +( 0,1 * j polski * p) + (0,1 * j obcy* p)

gdzie:
matematyka liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki
przedmiot dodatkowy liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego
j polski liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego
j obcy liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego
p=0,4 dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
p=1 dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

Rekrutacja na kierunek Architektura

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji na kierunek Architektura do uzyskanych punktów rekrutacyjnych należy dodać wyniki ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu Architekta:

WA=W+S

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

W

ilość punktów rekrutacyjnych, obliczona na podstawie wyników maturalnych

S

ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu Architekta

POWRÓT 

Wybierz rodzaj matury, aby poznać wartość współczynnika p:

i

Stara matura

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi ocenami w skali od 1 do 6 („stara matura”)

i

Matura IB

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających maturę międzynarodową (IB)

i

Inna matura

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości