Inżynieria i technologie nośników energii | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria i technologie nośników energii

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Inżynieria i technologie nośników energii

Jeżeli jesteś zainteresowany nabywaniem wiedzy i umiejętności podczas zajęć o charakterze praktycznym, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. W trakcie studiów będziesz miał okazję, wykorzystać nabytą wiedzę i sprawdzić ją podczas zajęć praktycznych. Doświadczenie jakie uzyskasz podczas trzymiesięcznych praktyk zawodowych w przemyśle z pewnością wyróżni Cię na rynku pracy.

Jest to pierwszy na Politechnice Gdańskiej kierunek o profilu praktycznym, uruchamiany wyłącznie jako studia II stopnia. Dlatego też studia magisterskie trwają na nim 4 semestry, gdy na innych tylko 3, a to ze względu na rozbudowane wymagania dotyczące praktyk. Praktycznie wszystkie przedmioty prowadzone będą z szerokim udziałem praktyków z przemysłu, którzy uczestniczyli w tworzeniu programu studiów

Kierunek studiów IiTNE jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu w zakresie absolwentów wykształconych w aspekcie praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu technologii,inżynierii i energetyki. Kierunek o profilu praktycznym wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę i uzupełnia ogólno-akademicką ofertę kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej.

Szeroki udział firm już na etapie tworzenia programu studiów oraz trzymiesięczna praktyka zawodowa, a także 80% udziału nauk technicznych w efektach kształcenia dają unikalne gwarancje „praktyczności” kierunku i przydatności nabytej wiedzy i umiejętności w karierze zawodowej.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Perspektywy zatrudnienia:

  • przemysł rafineryjno-petrochemiczny
  • gazownictwo
  • energetyka
  • firmy systemy lub wykorzystujące technologie przyjazne środowisku i wykorzystujące odnawialne

Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow