Korozja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Korozja

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Korozja

Na kierunku Korozja zapoznasz się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania. Możliwe będzie także uzyskanie szerokich umiejętności praktycznych, które w znacznym stopniu ułatwią Ci znalezienie pracy.

Korozja, jako zjawisko degradacji materiałów, przede wszystkim konstrukcyjnych, przynosi ogromne straty gospodarce światowej. W roku 2010 szacowano, że straty te w skali światowej wynoszą 1000-1500 USD na mieszkańca, co w skali Polski oznaczało około ¼ zadłużenia zagranicznego (na mieszkańca). Dlatego też walka z różnymi formami korozji jest priorytetem we wszystkich dziedzinach gospodarki, a nawet w zakresie kultury i sztuki (muzealnictwo, archeologia, zabytkowe obiekty architektoniczne). Kierunek „Korozja” jest koordynowany i w znacznej mierze prowadzony przez pracowników jednej z najlepszych katedr, o osiągnięciach teoretycznych i praktycznych uznawanych na całym świecie. Zapoznasz się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania. Możliwe będzie także uzyskanie szerokich umiejętności praktycznych, które w znacznym stopniu ułatwią Ci znalezienie pracy.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Perspektywy zatrudnienia:

  • przemysł stoczniowy i morski
  • przemysł petrochemiczny
  • przemysł farmaceutyczny i spożywczy
  • przemysł wydobywczy i przetwórczy
  • wszystkie inne dziedziny przemysłu
  • muzealnictwo

Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow