Technologia chemiczna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Technologia chemiczna

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Technologia chemiczna

W zależności od wybranej specjalności zostaniesz znawcą procesów produkcyjnych (w tym kontroli i zapewnienia jakości), kosmetyków, polimerów, materiałów funkcjonalnych. Poznasz także podstawy procedur analitycznych wykorzystywanych zarówno w procesach produkcyjnych, jak i badaniach środowiska lub kontroli jakości surowców i produktów.

W ramach tego kierunku poznasz procesy produkcji przemysłowej produktów lub materiałów, będziesz w stanie opracować  koncepcje nowych  technologii  chemicznych  oraz podać możliwości ulepszania  już istniejących  (we  współpracy  ze specjalistami z innych dziedzin). Pozwoli to również na świadome promowania zrównoważonego rozwoju.
Nabycie wspomnianej wyżej wiedzy i umiejętności przygotuje absolwenta do:

 • opracowania chemiczno-technologicznej koncepcji produkcji przemysłowej produktu lub materiału,
 • opracowanie nowych technologii chemicznych oraz ulepszanie istniejących (we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin),
 • prowadzenia i modernizacji procesów produkcyjnych, zwłaszcza od strony chemiczno-technologicznej
 • świadomego promowania zrównoważonego rozwoju;
 • aktywnego uczestniczenia w pracach grupowych oraz kreatywnego kierowania niewielkimi zespołami ludzi;
 • podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Analityka techniczna i przemysłowa
  Absolwenci specjalności Analityka techniczna i przemysłowa są przygotowani do zaprojektowania, wprowadzania i używania właściwego systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarowych w każdej z gałęzi szeroko pojętego przemysłu chemicznego.
 • Technologia Polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych
  Absolwent specjalności z zakresu Technologii polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych prowadzonej na studiach magisterskich w czasie toku studiów poznał konkretne zagadnienia związane z projektowaniem nowych materiałów, technologii ich wytwarzania, przetwórstwa, recyklingu, ale również analizy i modelowania właściwości materiałów zaawansowanymi metodami badawczymi. Przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających, przetwarzających lub stosujących związki chemiczne, jak i materiały polimerowe oraz funkcjonalne.  

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • praca w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych
 • przemysł syntezy organicznej
 • przedsiębiorstwa innowacyjne
 • instytuty naukowo-badawcze

Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow