Zielone technologie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zielone technologie

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Zielone Technologie

Studia związane z opracowywaniem, wdrażaniem przyjaznych środowisku technologii. Kończąc drugi stopień studiów Zielone Technologie utorujesz sobie drogę do pracy związanej z wytwarzaniem nowych źródeł energii.

Kończąc drugi stopień studiów Zielone Technologie utorujesz sobie drogę do pracy związanej z wytwarzaniem nowych źródeł energii. W pracy zawodowej wykorzystasz również wiedzę z zakresu chemii analitycznej i biotechnologii - to idealne rozwiązanie dla osób zakochanych w pracy laboratoryjnej
Absolwenci studiów II stopnia kierunku Zielone Technologie będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska. Będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych jako specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz w laboratoriach kontrolno-pomiarowych jako wysoko wykwalifikowany personel.
Absolwent studiów II stopnia będzie w pełni przygotowany do kontynuacji studiów na III stopniu kształcenia.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni i zimowy
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Perspektywy zatrudnienia:

  • praca w przemyśle w roli specjalisty ds. zielonych technologii
  • praca w kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu
  • instytucje rządowe i pozarządowe prowadzące monitoring środowiska
  • instytucje badawcze

Program studiów:

http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow