Rekrutacja na studia stacjonarne rozpocznie się 10 maja 2019r. a na studia niestacjonarne 5 lipca 2019. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2019r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2019r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2019r. na stronie http://www.pg.edu.pl

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020

 maj 2019
10.05.2019 piątek 9:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia STACJONARNE I stopnia. Kandydaci na kierunek Architektura mają czas na elektroniczną rejestrację do 31.05.2019, pozostali kandydaci do 7.07.2019. S
31.05.2019 piątek 12:00 Ostatni dzień  elektronicznej rejestracji na kierunek Architektura.
UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na ten kierunek.
S
 czerwiec 2019
03.06.2019 poniedziałek 15:00 Publikacja na stronie http://pg.edu.pl/rekrutacja/aktualnosci list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta. S
06.06.2019 czwartek WKR Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 1). S
07.06.2019 piątek WKR Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 2). S
08.06.2019 sobota WKR Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 2 test. S
28.06.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata. S
 lipiec 2019
05.07.2019 piątek 9:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia NIESTACJONARNE I stopnia. N
07.07.2019 niedziela 23:59 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia STACJONARNE I stopnia.
Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację.
S
09.07.2019 wtorek 15:00 Publikacja wymaganych progów minimalnych na poszczególnych kierunkach. S
11.07.2019 czwartek WKR Możliwość składania kompletu dokumentów (wszystkie tryby). S/N
19.07.2019 piątek 13:00 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia NIESTACJONARNE I stopnia.
 Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata
N
19.07.2019 piątek WKR Ostatni dzień składania dokumentów na studia (wszystkie tryby). S/N
24.07.2019 środa 15:00 Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby). S/N
 wrzesień 2019
04.09.2019 środa UKR Rozpatrywanie odwołań. S/N
06.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata. S/N
11.09.2019 środa 9:00 Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru.  S/N
12.09.2019 czwartek WKR Możliwość składania kompletu dokumentów. S/N
18.09.2019 środa WKR Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji i składania dokumentów na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj, żeby uzupełnić wyniki maturalne. S/N
20.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników rekrutacji dodatkowej na koncie rekrutacyjnym kandydata. S/N