Harmonogram rekrutacji na studia przeznaczony dla Obywateli Polskich

Rekrutacja na studia dla Obywateli Polskich rozpocznie się 11 maja 2020 r. w przypadku studiów stacjonarnych oraz 6 lipca w przypadku studiów niestacjonarnych. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2020 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2020 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 r. na stronie http://www.pg.edu.pl

 

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 >>pobierz

11.05.2020 poniedziałek 09:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia STACJONARNE I stopnia. Kandydaci na kierunek Architektura mają czas na elektroniczną rejestrację do 26.05.2020, pozostali kandydaci do 7.07.2020. SI
26.05.2020 wtorek 12:00 Ostatni dzień  elektronicznej rejestracji na kierunek Architektura. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na ten kierunek. SI
28.05.2020 czwartek 15:00 Publikacja na stronie http://pg.edu.pl/rekrutacja/aktualnosci list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta. SI
04.06.2020 czwartek WKR Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 1). SI
05.06.2020 piątek WKR Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 2). SI
06.06.2020 sobota WKR Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 2 test. SI
26.06.2020 piątek 15:00 Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata. SI
06.07.2020 poniedziałek 09:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia NIESTACJONARNE I stopnia. NI
07.07.2020 wtorek 23:59 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia STACJONARNE I stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację. Pamiętaj o uzupełnieniu wyników egzaminu maturalnego. SI
08.07.2020 środa 15:00 Publikacja wymaganych progów minimalnych na poszczególnych kierunkach. SI/NI
09.07.2020 czwartek WKR Możliwość składania kompletu dokumentów. SI/NI
16.07.2020 czwartek 13:00 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia NIESTACJONARNE I stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. NI
16.07.2020 czwartek WKR Ostatni dzień składania dokumentów na studia (wszystkie tryby). SI/NI
22.07.2020 środa 15:00 Publikacja wyników  rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby). SI/NI
01.09.2020 wtorek   Rozpatrywanie odwołań. SI/NI
03.09.2020 czwartek 15:00 Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata. SI/NI
04.09.2020 piątek 09:00 Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru. SI/NI
07.09.2020 poniedziałek 09:00 Możliwość składania kompletu dokumentów. SI/NI
14.09.2020 poniedziałek WKR Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji i składania dokumentów na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.  SI/NI
16.09.2020 środa 15:00 Publikacja wyników rekrutacji dodatkowej na koncie rekrutacyjnym kandydata. SI/NI
>>Winter semester schedule 2020/2021