Terminarz rekrutacji na studia I stopnia - 2017/2018 - na semestr zimowy

Maj 2017

11.05.2017

czw

9:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia STACJONARNE I stopnia. Kandydaci na kierunek Architektura mają czas na elektroniczną rejestrację do 1.06.2017, pozostali kandydaci do 6.07.2017.

Czerwiec 2017

1.06.2017

czw

12:00

Ostatni dzień  elektronicznej rejestracji na kierunek Architektura. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za ten kierunek.

6.06.2017

wt

15:00

Publikacja na stronie www list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta.

8.06.2017

czw

WKR

Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 1).

9.06.2017

pt

WKR

Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 2).

10.06.2017

sb

WKR

Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 2 test.

26.06.2017

pn

15:00

Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata.

Lipiec 2017

6.07.2017

czw

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia STACJONARNE I stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj, żeby uzupełnić wyniki maturalne. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na studia stacjonarne I stopnia.

7.07.2017

pt

9:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia NIESTACJONARNE I stopnia.

WKR
CR

Możliwość składania kompletu dokumentów (wszystkie tryby i rodzaje studiów). Dokumenty składasz na wydział, na którym znajduje się twoja pierwsza preferencja. Jeżeli nie zaliczyłeś sprawdzianu do zawodu architekta, a miałeś architekturę na pierwszej preferencji, dokumenty składasz na preferencję drugą. Jeśli masz dyplom matury zagranicznej lub EB – dokumenty składasz w CR, a nie na wydziale.

14.07.2017

pt

13:00

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia NIESTACJONARNE I stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj, żeby uzupełnić wyniki maturalne. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na studia niestacjonarne I stopnia.

WKR
CR

Ostatni dzień składania dokumentów na studia (wszystkie tryby i rodzaje studiów).

19.07.2017

śr

15:00

Publikacja wyników rekrutacji na studia, na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby i rodzaje studiów).

Wrzesień 2017

5.09.2017

wt

UKR

Rozpatrywanie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

11.09.2017

pn

15:00

Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata.

09:00

Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a Wydział wyraził chęć dodatkowego naboru. Jeśli nie zostałeś przyjęty w pierwszym naborze, możesz spróbować zrekrutować się ponownie. Jeśli posiadasz już konto, powinieneś dodać na nim odpowiedni nabór, jeżeli nie brałeś wcześniej udziału w rekrutacji - załóż konto od początku. Informacja o ewentualnym dodatkowym naborze pojawi się na stronie www do dnia 20.08.2017.

WKR

Możliwość składania kompletu dokumentów w naborze dodatkowym. Dokumenty składasz na wydział, na którym znajduje się twoja pierwszą preferencja. W przypadku gdy posiadasz maturę zagraniczną, EB – dokumenty składasz w CR.

18.09.2017

pn

WKR

Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji i składania dokumentów na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj, żeby uzupełnić wyniki maturalne.

20.09.2017

śr

15:00

Publikacja wyników rekrutacji dodatkowej na studia, na koncie kandydata.

Legenda:

WKR – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (w godzinach dyżurowania)
CR – Centrum Rekrutacyjne (w godzinach dyżurowania)