Terminarz rekrutacji na studia I stopnia na semestr zimowy 2018/2019

Maj 2018

11.05.2018

pt

9:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia STACJONARNE I stopnia. Kandydaci na kierunek Architektura mają czas na elektroniczną rejestrację do 1.06.2018, pozostali kandydaci do 8.07.2018.

S I

Czerwiec 2018

1.06.2018

pt

12:00

Ostatni dzień  elektronicznej rejestracji na kierunek Architektura. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na ten kierunek.

S I

6.06.2018

śr

15:00

Publikacja na stronie http://pg.edu.pl/rekrutacja/aktualnosci list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta. Lista będzie zawierać podział na grupy, godzinę i miejsce egzaminu.

S I

7.06.2018

czw

WKR

Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 1).

S I

8.06.2018

pt

WKR

Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 2).

S I

9.06.2018

sb

WKR

Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 2 test. (część I i II)

S I

26.06.2018

wt

15:00

Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata.

S I

Lipiec 2018

6.07.2018

pt

9:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia NIESTACJONARNE I stopnia.

N I

8.07.2018

nd

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia STACJONARNE I stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj, żeby uzupełnić wyniki maturalne. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na studia stacjonarne I stopnia.

S I

9.07.2018

pn

WKR
CR

Możliwość składania kompletu dokumentów (wszystkie tryby i rodzaje studiów). Jeżeli nie zaliczyłeś sprawdzianu do zawodu architekta, a miałeś architekturę na pierwszej preferencji, dokumenty składasz na preferencję drugą. Jeśli masz dyplom matury zagranicznej lub EB – dokumenty składasz w CR, a nie na wydziale.

S/ N I

16.07.2018

pn

13:00

WKR

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia NIESTACJONARNE I stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj, żeby uzupełnić wyniki maturalne. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na studia niestacjonarne I stopnia.

N I

Ostatni dzień składania dokumentów na studia (wszystkie tryby i rodzaje studiów).

S/ N I

20.07.2018

pt

15:00

Publikacja wyników rekrutacji na studia, na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby i rodzaje studiów).

S/ N I

Wrzesień 2018

4.09.2018

wt

UKR

Rozpatrywanie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

S/N I

11.09.2018

wt

15:00

Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata.

S/N I

09:00

Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a Wydział wyraził chęć dodatkowego naboru. Jeśli nie zostałeś przyjęty w pierwszym naborze, możesz spróbować zrekrutować się ponownie. Jeśli posiadasz już konto, powinieneś dodać na nim odpowiedni nabór, jeżeli nie brałeś wcześniej udziału w rekrutacji - załóż konto od początku. Informacja o ewentualnym dodatkowym naborze pojawi się na stronie www do końca sierpnia.

S/N I d

WKR

Możliwość składania kompletu dokumentów. Dokumenty składasz na wydział, na którym znajduje się twoja pierwszą preferencja. W przypadku gdy posiadasz maturę zagraniczną, EB – dokumenty składasz w CR.

17.09.2018

pn

WKR

Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji i składania dokumentów na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj, żeby uzupełnić wyniki maturalne.

S/N  I d

19.09.2018

śr

15:00

Publikacja wyników rekrutacji dodatkowej na studia, na koncie kandydata.

S/N  I d

Legenda:

WKR – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (w godzinach dyżurowania)
CR – Centrum Rekrutacyjne (w godzinach dyżurowania)