Harmonogram rekrutacji na studia przeznaczony dla Obywateli Polskich

Nabór na rok akademicki 2020/2021

Terminarz rekrutacji na semestr letni dla Obywateli Polskich

 

11.01.2021

8:00

Uruchomienie naboru w systemie eRekrutacja na studia II stopnia. Załóż/Zaloguj się i uzupełnij konto rekrutacyjne. Sprawdź zasady przyjmowania dokumentów obowiązujące na kierunkach, na które kandydujesz.

08.02.2021

12:00

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Ostatni dzień na dopełnienie wymaganych formalności w systemie eRekrutacja.

16.02.2021

15:00

Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.

17-19.02.2021

Wydział

Osoby przyjęte na studia składają uwierzytelnione  dokumenty.

20.02.2021

Wydział

Rozpoczęcie zajęć na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim.

22.02.2021

Wydział

Rozpoczęcie zajęć na studiach stacjonarnych w semestrze letnim.

Nabór na rok akademicki 2021/2022

Terminarz rekrutacji na semestr  zimowy:

Rekrutacja dla obywateli polskich na studia rozpocznie się  6 lipca 2021 r. a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2021r.

Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2021 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021 r.

Terminarz rekrutacji na semestr letni:

Rekrutacja dla obywateli polskich rozpocznie się  11 stycznia 2022 r. a wyniki zostaną opublikowane do 22 lutego 2022r. 

Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor i podaje do wiadomości publicznej do końca grudnia 2021 r.

2020/2021 Schedule ( for polish citizen)

date

time

action

11 Jan. 2021

8:00

Launching the electronic admission system for second –cycle studies.
You can create an account
in eRekrutacja system now and submit your documents in it.

8 Feb. 2021

12:00

Last day of electronic admission for  second-cycle.
You can no longer edit information on your candidate's account.

16 Feb. 2021

15:00

RESULTS Publication of accepted candidates on the candidate’s admission account.

17-19 Feb. 2021

Faculty

Submitting he complete set of documents by accepted candidates

20 Feb. 2021

Faculty

START of the summer semester, part-time studies

22 Feb. 2021 Faculty

START of the summer semester, full-time