Harmonogram rekrutacji na studia przeznaczony dla Obywateli Polskich

2020/2021 Rekrutacja na studia dla Obywateli Polskich rozpocznie się od 6 lipca 2020 r. w przypadku naboru na semestr zimowy, a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2020 r. Nabór na semestr letni rozpocznie się od 11stycznia 2021 r., a wyniki zostaną opublikowane do 22 lutego 2021 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2020 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2020r. na stronie http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca grudnia 2020 r.

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia na semestr LETNI - rok akademicki 2019/2020

09.01.2020

czwartek

8:00

Uruchomienie naboru w systemie eRekrutacja na studia II stopnia. Załóż/Zaloguj się i uzupełnij konto rekrutacyjne oraz złóż komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej urzędowania. (UWAGA! Nie wszystkie Komisje przyjmują dokumenty od pierwszego dnia naboru!)

S/N

10.02.2020

poniedziałek

12:00

Koniec naboru. Ostatni dzień na składanie dokumentów (wyłącznie w godzinach urzędowania WKR) oraz rejestrację w systemie eRekrutacja.

S/N

18.02.2020

wtorek

13:00

Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.

S/N

24.02.2020

poniedziałek

Wydział

Rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim.

S/N

•••

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia na semestr ZIMOWY - rok akademicki 2020/2021 >>pobierz

06.07.2020 poniedziałek 09:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia. SII/NII
09.07.2020 czwartek 12:00 Możliwość składania kompletu dokumentów. SII/NII
16.07.2020 czwartek 13:00 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia II stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. SII/NII
16.07.2020 czwartek WKR Ostatni dzień składania dokumentów na studia (wszystkie tryby). SII/NII
22.07.2020 środa 15:00 Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby). SII/NII
01.09.2020 wtorek   Rozpatrywanie odwołań. SII/NII
03.09.2020 czwartek 15:00 Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata. SII/NII
04.09.2020 piątek 09:00 Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru. SII/NII
07.09.2020 poniedziałek 09:00 Możliwość składania kompletu dokumentów. SII/NII
14.09.2020 poniedziałek WKR Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji i składania dokumentów na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. SII/NII
16.09.2020 środa 15:00 Publikacja wyników rekrutacji dodatkowej na koncie rekrutacyjnym kandydata. SII/NII