Rekrutacja na studia rozpocznie się od 5 lipca 2019 r. w przypadku naboru na semestr zimowy, a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2019 r. Nabór na semestr letni rozpocznie się od 9 stycznia 2020 r., a wyniki zostaną opublikowane do 20 lutego 2020 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2019 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2019 r. na stronie http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca grudnia 2019 r.

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia na semestr ZIMOWY - rok akademicki 2019/2020

 lipiec 2019
05.07.2019 piątek 9:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia. S/N
11.07.2019 czwartek 12:00 Możliwość składania kompletu dokumentów. S/N
19.07.2019 piątek 13:00 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia  II stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.  S/N
19.07.2019 piątek WKR Ostatni dzień składania dokumentów na studia (wszystkie tryby). S/N
24.07.2019 środa 15:00 Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby). S/N
 wrzesień 2019
04.09.2019 środa Rektor Rozpatrywanie odwołań. S/N
06.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata. S/N
11.09.2019 środa 9:00 Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru.  S/N
12.09.2019 czwartek WKR Możliwość składania kompletu dokumentów. S/N
18.09.2019 środa WKR Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji i składania dokumentów na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.  S/N
20.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników rekrutacji dodatkowej na studia. S/N

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia na semestr LETNI - rok akademicki 2019/2020

styczeń 2019

09.01.2020

czwartek

8:00

Uruchomienie naboru w systemie eRekrutacja na studia II stopnia. Załóż/Zaloguj się i uzupełnij konto rekrutacyjne oraz złóż komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej urzędowania. (UWAGA! Nie wszystkie Komisje przyjmują dokumenty od pierwszego dnia naboru!)

S/N

luty 2019

informacja pojawi się do końca grudnia 2019    

KIERUNEK ARCHITEKTURA: Koniec naboru. Ostatni dzień na składanie dokumentów (wyłącznie w godzinach urzędowania WKR) oraz rejestrację w systemie eRekrutacja.

S/N

informacja pojawi się do końca grudnia 2019    

INNE KIERUNKI*: Koniec naboru. Ostatni dzień na składanie dokumentów (wyłącznie w godzinach urzędowania WKR) oraz rejestrację w systemie eRekrutacja.
* wszystkie kierunki na które prowadzony jest nabór, poza kierunkiem Architektura

S/N

informacja pojawi się do końca grudnia 2019    

Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.

S/N

informacja pojawi się do końca grudnia 2019    

Rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim.

S/N

 

•••

 

Winter semester schedule 2019/2020

date

day

time

action

level

for Polish citizens

05

June

2019

Fri

9:00

Start of the postgraduate studies admission— you can create an account in eRekrutacja system now and submit your documents (diplomas obtained abroad)

postgraduate, Full-time studies

postgraduate, Part-time studies

for Polish citizens

11

June

2019

Thu

until 12:00

Submitting documents

postgraduate, Full-time studies

postgraduate, Part-time studies

for Polish citizens

19

June

2019

Fri

13:00

Last day for submitting your application in eRekrutacja system.

You can no longer edit infomation on your candidate's account.

postgraduate, Full-time studies

postgraduate, Part-time studies

for Polish citizens

19

June

2019

Fri

Faculty
Admission
Committee

Last day for submitting  documents

postgraduate, Full-time studies

postgraduate, Part-time studies

for Polish citizens

24

June

2019

Wed

15:00

RESULTS

postgraduate, Full-time studies

postgraduate, Part-time studies

for Polish citizens

Additional application

for Polish citizens

11

September

2019

Wed

09:00

Additional application round— you can create an account in eRekrutacja system now and submit your documents (diplomas obtained abroad)

postgraduate, Full-time studies

postgraduate, Part-time studies

for Polish citizens

12

September

2019

Tue

Faculty
Admission
Committee

Submitting documents

postgraduate, Full-time studies

postgraduate, Part-time studies

for Polish citizens

18

September

2019

Wed

Faculty
Admission
Committee

Last day of the additional application round.  

You can no longer edit infomation on your candidate's account.

postgraduate, Full-time studies

postgraduate, Part-time studies

for Polish citizens

20

September

2019

Fri

15:00

RESULTS. List of candidates admitted from the additional application round.

postgraduate, Full-time studies

postgraduate, Part-time studies

for Polish citizens