Rekrutacja na studia rozpocznie się od 5 lipca 2019 r. w przypadku naboru na semestr zimowy, a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2019 r. Nabór na semestr letni rozpocznie się od 9 stycznia 2020 r., a wyniki zostaną opublikowane do 20 lutego 2020 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2019 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2019 r. na stronie http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca grudnia 2019 r.

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia na semestr zimowy - rok akademicki 2019/2020

 lipiec 2019
05.07.2019 piątek 9:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia. S/N
11.07.2019 czwartek 12:00 Możliwość składania kompletu dokumentów. S/N
19.07.2019 piątek 13:00 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia  II stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.  S/N
19.07.2019 piątek WKR Ostatni dzień składania dokumentów na studia (wszystkie tryby). S/N
24.07.2019 środa 15:00 Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby). S/N
 wrzesień 2019
04.09.2019 środa UKR Rozpatrywanie odwołań. S/N
06.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata. S/N
11.09.2019 środa 9:00 Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru.  S/N
12.09.2019 czwartek WKR Możliwość składania kompletu dokumentów. S/N
18.09.2019 środa WKR Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji i składania dokumentów na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.  S/N
20.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników rekrutacji dodatkowej na studia. S/N

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia na semestr letni - rok akademicki 2018/2019

styczeń 2019

09.01.2019

środa

8:00

Uruchomienie naboru w systemie eRekrutacja na studia II stopnia. Załóż/Zaloguj się i uzupełnij konto rekrutacyjne oraz złóż komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej urzędowania. (UWAGA! Nie wszystkie Komisje przyjmują dokumenty od pierwszego dnia naboru!)

S/N

luty 2019

08.02.2019

piątek

10:00

KIERUNEK ARCHITEKTURA: Koniec naboru. Ostatni dzień na składanie dokumentów (wyłącznie w godzinach urzędowania WKR) oraz rejestrację w systemie eRekrutacja.

S/N

11.02.2019

poniedziałek

12:00

INNE KIERUNKI*: Koniec naboru. Ostatni dzień na składanie dokumentów (wyłącznie w godzinach urzędowania WKR) oraz rejestrację w systemie eRekrutacja.
* wszystkie kierunki na które prowadzony jest nabór, poza kierunkiem Architektura

S/N

18.02.2019

poniedziałek

12:00

Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.

S/N

21.02.2019

czwartek

-

Rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim.

S/N