Harmonogram rekrutacji na studia przeznaczony dla Obywateli Polskich

Harmonogram rekrutacji dodatkowej:

Data

Zdarzenie

21.09.2020

rozpoczęcie rekrutacji dodatkowej

2.10.2020

zakończenie dodatkowej rekrutacji w systemie eRekrutacja

6.10.2020

publikacja wyników na koncie kandydata w systemie eRekrutacja (około godziny 15)

7.10.2020

jeśli uzyskałeś status przyjęty - złóż komplet dokumentów w wersji papierowej do Dziekanatu Wydziału Po spełnieniu formalności możesz uczestniczyć w zajęciach

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia na semestr ZIMOWY - rok akademicki 2020/2021

11.05.2020

09:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia

17.08.2020

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację. Pamiętaj o uzupełnieniu wszystkich danych na koncie

19-25.08.2020

9:00

Załączanie skanów* dokumentów w systemie

31.08.2020

15:00

Publikacja wyników rekrutacji

1-30.09.2020

-

Osoby przyjęte na studia wysyłają** uwierzytelnione  dokumenty na wydział

Informacje dodatkowe *,**

Załączanie skanów* 19-25.08.2020:

Studia

Dokument

Kto załącza

II stopień

Podpisana deklaracja udziału w rekrutacji

Każdy kandydat

Dyplom/ zaświadczenie o obronie, zaświadczenie o średniej ważonej

Tylko absolwenci innych uczelni niż Politechnika Gdańska

 

Dostarczanie** uwierzytelnionych dokumentów 1-30.09.2020:

Studia

Dokument

Kto dostarcza

II stopień

Podpisana deklaracja udziału w rekrutacji

Każdy przyjęty

Dyplom/ zaświadczenie o obronie, zaświadczenie o średniej ważonej

Każdy przyjęty

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia na semestr LETNI - rok akademicki 2019/2020

09.01.2020

czwartek

8:00

Uruchomienie naboru w systemie eRekrutacja na studia II stopnia. Załóż/Zaloguj się i uzupełnij konto rekrutacyjne oraz złóż komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej urzędowania. (UWAGA! Nie wszystkie Komisje przyjmują dokumenty od pierwszego dnia naboru!)

10.02.2020

poniedziałek

12:00

Koniec naboru. Ostatni dzień na składanie dokumentów (wyłącznie w godzinach urzędowania WKR) oraz rejestrację w systemie eRekrutacja.

18.02.2020

wtorek

13:00

Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.

24.02.2020

poniedziałek

Wydział

Rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim.