TRANSPORT I LOGISTYKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA (dawny WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA)

W Polsce nie ma chyba lepszego miejsca do studiowania zagadnień nowoczesnego transportu wodnego. Pierwsze cztery semestry służą opanowaniu podstawowych zagadnień, które są niezbędne do poszerzania naukowych horyzontów. Od semestru 5. można dokonać wyboru jednej spośród dwóch specjalności. Pierwsza z nich dotyczy projektowania i eksploatacji statków różnej wielkości (śródlądowych i pełnomorskich), zestawów holowniczych i pchanych, infrastruktury transportu wodnego, eksploatacji i diagnostyki. Druga skupia się na systemach transportu, a więc organizacji, planowaniu i projektowaniu systemów sterowania ruchem wodnym, a także nadzorem , logistyką, inżynierią ruchu, ekonomiką transportu. Naszym celem jest nie tylko prezentowanie teorii, ale przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Argumenty za:

  • strategiczne położenie Trójmiasta na transportowej mapie Europy (transport morski, kolejowy, drogowy, lotniczy)
  • bliskość portów morskich

Praktyki, współpraca z firmami:

BH General Electric, Alstom, CADOR, Centrum Techniki Okrętowej SA, DELTAMARIN, Det Norske Veritas, EDC GE, Forum Okrętowe, Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, Port Gdańsk, Remontowa Marine Design & Consulting, Remontowa Shipbuilding SA, Ulstein, Wärtsilä

Perspektywy zawodowe:

  • jednostki eksploatacyjne transportu wodnego, lądowego, samochodowego, szynowego i lotniczego
  • zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu
  • jednostki organizacyjne służb ruchu wodnego, drogowego, szynowego, lotniczego
  • przedsiębiorstwa spedycyjne i logistyczne

Ciekawostka:

Międzynarodowe Centrum Badań Studenckich — pod tą nazwą kryje się politechniczny ośrodek badawczy zlokalizowany nad jeziorem Jeziorak w Iławie. Latem odwiedzają go studenci z całej Polski i Europy. Nie można się im dziwić. Na terenie Centrum mamy możliwość przeprowadzania testów przy użyciu nowoczesnych technik pomiarowych i różnorodnych modeli: statków szybkich, wypornościowych, łodzi motorowych, katamaranów i innych.

studia: inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym