TRANSPORT I LOGISTYKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA (dawny WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI i OKRĘTOWNICTWA)

Co po studiach?

Masz wiele możliwości zatrudnienia. Swoje miejsce odnajdziesz zarówno w jednostkach eksploatacyjnych i organizacyjnych transportu samochodowego, szynowego, wodnego i lotniczego, jak i w organizacjach samorządowych zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury transportowej. Ponadto będziesz w stanie zaoferować swoje umiejętności zakładom przemysłowym, przedsiębiorstwom spedycyjnym i instytutom naukowo-badawczym

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydziału