Atrakcje: wycieczki w grupach do sal ćwiczeń

9:00-11:00

Geometria wykreślna

213 budynek GG

9:00-11:00

Projektowanie krajobrazowe

304 budynek GG

11:00-13:00

Techniki komputerowe CAD

354 budynek GG    

11:00-13:00

Kompozycja

500 budynek GG

11:00-13:00

Planowanie przestrzenne

352 budynek GG

12:00-14:00

Projektowanie architektoniczne

311/306/415/304/
416a budynek GG

12:00-13:00

Spotkanie z gronem dziekańskim

413 budynek GG

13:00-14:00

Kompozycja

500 budynek GG

budynek GG – budynek nr 1 na mapie