Atrakcje: wycieczki w grupach do sal ćwieczeniowych

Godziny Temat sale w GG
09:00 11:00 Laboratoria: Techniki komputerowe 353, 354 
08:00 12:00 Ćwiczenia: Rysunek i malarstwo 500
13:00 14:00 Ćwiczenia: Geometria wykreślna 510
08:00 10:00 Ćwiczenia: Projektowanie architektoniczne Instalacje budowlane 306
10:00 13:00 Ćwiczenia: Projektowanie architektoniczne 355

 http://campus.pg.gda.pl/