DZIEŃ OTWARTY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - 21 MARCA 2019 -
9:00-12:00 416a, 306, 311/402c, 304 Projektowanie architektoniczne
10:00-12:00  353, 354 Techniki komputerowe CAD
10:00-12:00 500 Malarstwo
12:00-14:00 413/402 Geometria wykreślna
12:00-14:00 500 Malarstwo
12:00-14:00 311, 416a Projektowanie architektoniczne
12:00-13:00 304 Spotkanie z gronem dziekańskim

Mapa kampusu znajduje się TUTAJ