Atrakcje: wycieczki, pokazy, spotkania z Dziekanem i studentami

10:15-10:30

Spotkanie z Dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Audytorium E1

10:30-11:00

Spotkanie ze studentami Wydziału Elektrotechniki i Automatyk,

Audytorium E1

11:00-12:30

Szlakiem studenta po Wydziale Elektrotechniki i Automatyki,

Wydziałowa Rada Studentów oprowadzi zwiedzających po miejscach, które powinien znać przyszły student: po salach wykładowych, laboratoriach itp. Na szlaku będą zorganizowane pokazy laboratoryjne i spotkania z wykładowcami

Start przy wejściu do Audytorium E1

Audytorium E1- audytorium w  budynku nr 12 na mapie