Atrakcje: wycieczka po wydziale, pokazy, spotkania z Dziekanem i studentami

10:00-11:00

Szlakiem studenta po Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

12:00-13:00

Wydziałowa Rada Studentów oprowadzi zwiedzających po miejscach, które powinien znać przyszły student.

sale wykładowe,

laboratoria it.

Na szlaku przedstawiane zostaną pokazy laboratoryjne i spotkania z wykładowcami. Zwiedzanie rozpocznie się od 10:00 (lub12:00 – druga tura) przy Sali E1 budynku EiA (bud: nr 12)

11:00-11:30

Spotkanie z Dziekanem WEiA, sala E41 w budynku EiA

11:30-12:00

Spotkanie ze studentami WEiA, sala E41 w budynku EiA

  http://campus.pg.gda.pl/