Atrakcje: zwiedzanie laboratoriów, spotkanie z Prodziekanem

11:00-11:15

Spotkanie z Prodziekan ds. Kształcenia dr Brygidą Mielewską

252 budynek GG

11:20-12:30

Prezentacja kierunków studiów realizowanych na WFTiMS

252 budynek GG

11:35-14:00

Prezentacja Kół Naukowych

Dziedzińce w budynku GG

10:00-14:00

Wycieczki po Wydziale a w jej ramach:

- szlakiem studenta po Wydziale

- zwiedzanie laboratoriów naukowych i pracowni studenckich

Zbiórka 102 budynek GG

budynek GG – budynek nr 1 na mapie