W godzinach od 9:00 do 15:00 odbędą się wycieczki po Wydziale, obejmujące zwiedzanie:

  • sali Rady Wydziału i dziekanatu
  • ogródka meteorologicznego
  • laboratoriów - do wyboru,  w zależności od zainteresowania kandydata:
  • laboratorium Hydrauliki,
  • laboratorium Technologii Wody i Ścieków,
  • laboratoria w budynku „Kuźni”,
  • laboratorium Badań Drogowych,
  • laboratorium Konstrukcji Betonowych,
  • laboratorium Geologicznego.

11:00  spotkanie z prodziekanami ds. kształcenia, ds. studiów, pełnomocnikami kierunków, którzy zaprezentują ofertę edukacyjną Wydziału. Na spotkaniu obecni będą również studenci z Wydziałowej Rady Studentów - sala Rady Wydziału, pok.155 Gmach Główny.

 http://campus.pg.gda.pl/