DZIEŃ OTWARTY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - 21 MARCA 2019 -

W godzinach od 9:00 do 15:00 odbędą się wycieczki po Wydziale, obejmujące zwiedzanie:

  1. sali Rady Wydziału i dziekanatu
  2. ogródka meteorologicznego
  3. laboratoriów:
  • laboratorium Hydrauliki
  • laboratorium Technologii Wody i Ścieków
  • laboratoria w budynku „Kuźni”
  • laboratorium Badań Drogowych
  • laboratorium Konstrukcji Betonowych
  • laboratorium Geologicznego

11:00 spotkanie z prodziekanami ds. kształcenia, ds. studiów, pełnomocnikami kierunków, którzy zaprezentują ofertę edukacyjną Wydziału - sala Rady Wydziału, pok.155 Gmach Główny

Mapa kampusu znajduje się TUTAJ