Harmonogram spotkań na Wydziale:

10.00-14.00 Otwarty punkt informacyjny na parterze budynku WM

Zwiedzanie laboratoriów na Wydziale Mechanicznym

Lp.

Nazwa laboratorium

Pomieszczenie

Godzina

Temat pokazu

1

Laboratorium Spawalnictwa

29 WM

10:00-14:00

Spawanie w świecie realnym i wirtualnym

2

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

012 Nano B

10:00-14:00

Wymiary, których nie dostrzega ludzkie oko - pokaz wybranych preparatów z użyciem mikroskopu skaningowego

3

Laboratorium Metalograficzne

214 Nano B

10:00-14:00

Obserwacje makro- i mikroskopowe wybranych tworzyw metalowych

4

Laboratorium Tomografii komputerowej i Ultradźwięków

013 Nano B

10:00-14:00

Zobaczyć wnętrze przedmiotów - pokaz mikrotomografu komputerowego

5

Laboratorium miernictwa cieplnego i badań urządzeń termoenergetycznych

101 Laboratorium Maszynowe (nr 15)

10:00 – 14:00

Mierzyć efektywnie i efektownie – pokaz termowizji i termografii ciekłokrystalicznej

6

Laboratorium Ekoenergetyki

113 Laboratorium Maszynowe  (nr 15)

10:30 – 13:30

Wodór paliwem przyszłości

7

Laboratorium hydrauliki

1 WM

10:00-14:00

Prezentacja działania układów hydraulicznych

8

Laboratorium hydrauliki

8 WM

10:00-14:00

Zwiedzanie stanowisk badawczych  w laboratorium

9

Laboratorium pneumatyki

501 WM

10:00-14:00

Prezentacja działania układów pneumatycznych

10

Laboratorium systemów mechatronicznych i mikronapędów

507 WM

10:00-14:00

Prezentacja stanowisk badawczych  w laboratorium

11

Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej

32 WM

10:00-14:00

Pomiary z wykorzystaniem Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej

12

Laboratorium Obrabiarek i Procesów Technologicznych

33 WM

10:00-14:00

Możliwości technologiczne współczesnych obrabiarek

13

Laboratorium KKMiP –Laboratorium im. Niemkiewicza

487 Laboratorium Maszynowe  (wejście od strony Kuźni i placu za Nano B)

10:00-14:00

Zwiedzanie stanowisk badawczych  w laboratorium

14

Sala Rady Wydziału

303 WM

11:00

Spotkanie z Dziekanem

15

Sala Rady Wydziału

303 WM

11:15

Wykład otwarty: Czy gotowi jesteśmy do projektowania i budowy zaawansowanych obiektów kilku-stanowych? Doświadczenia a przyszłe wyzwania.

 http://campus.pg.gda.pl/