10:00-11:00

Wirtualny spacer po siłowni okrętowej, Symulator siłowni okrętowej DNV, sala 163

11:00-12:00

Laboratorium Technologii Okrętu, w drugiej części parteru budynku WOiO

12:00-12:15

Spotkanie z Dziekanem Wydziału, nowości na wydziale sala 191 budynek WOiO

12:15-12:30

Prezentacja Wydziałowej Rady Studentów sala 191 budynek WOiO

12:30-12:45

Prezentacja Koła studenckiego Korab sala 191 budynek WOiO

12:45-13:00

Prezentacja Koła studenckiego Piksel sala 191 budynek WOiO

13:00-13:30

Laboratorium Hydromechaniki Okrętu, basen modelowy PG, prawe skrzydło budynku WOiO

13:30-14:15

Konkurs budowania statków z papieru, basen modelowy PG, prawe skrzydło budynku WOiO

14:15

Wręczenie nagród przez Dziekana Wydziału

 http://campus.pg.gda.pl/