Matura Polska

Zdałeś lub planujesz zdać polską maturę? Oto, o czym powinieneś pamiętać rekrutując się na PG.

  1. Skala obowiązująca na polskiej maturze to 0-100%. Przedmiot obowiązkowy zdany na minimum 30% można uznać za zaliczony. Niezaliczone przedmioty dodatkowe nie uniemożliwiają wzięcia udziału w rekrutacji.
  2. Pod uwagę bierzemy jedynie egzaminy pisemne.
  3. Podczas składania dokumentów pamiętaj, że nie przyjmujemy oryginałów ani odpisów dyplomów maturalnych. Wystarczy, że zrobisz kopię i potwierdzi ją członek komisji rekrutacyjnej lub notariusz. Więcej informacji w sekcji wymagane dokumenty.
  4. Niektórzy z was zdawali stary typ matury, w której obowiązywała skala ocen 1-5 lub 1-6. Takie dokumenty również akceptujemy.
Inna matura (zagraniczna, IB, EB)

Zdawałeś maturę inną niż polska? Oto kilka wskazówek niezbędnych przy rekrutacji na PG.

  1. Kandydaci z zagranicznymi maturami mogą brać udział w rekrutacji, o ile ich dyplomy uprawniają do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania tych dyplomów.
  2. Pamiętaj, że nie przyjmujemy dokumentów w oryginale. Wystarczy, że zrobisz kopię i potwierdzi ją członek komisji rekrutacyjnej lub notariusz.
  3. Dokumenty składane w naborze na studia I stopnia muszą zostać przetłumaczone u tłumacza przysięgłego.
  4.  W przypadku matury IB lub EB nie wymagamy tłumaczeń. Kandydaci, którzy w czasie rekrutacji nie mają jeszcze dyplomu, a jedynie zaświadczenie wydane przez szkołę, mogą brać udział w naborze na normalnych zasadach. Po rozpoczęciu nauki na PG kopię dyplomu trzeba dostarczyć jak najszybciej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie >>https://pg.edu.pl/rekrutacja/maturazagraniczna