MATURY ZAGRANICZNE, IB, EB

Zdawałeś maturę inną niż polska? Oto kilka wskazówek niezbędnych przy rekrutacji na PG.

  1. Kandydaci z zagranicznymi maturami mogą brać udział w rekrutacji, o ile ich dyplomy uprawniają do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania tych dyplomów.
  2. Pamiętaj, że nie przyjmujemy dokumentów w oryginale. Wystarczy, że zrobisz kopię i potwierdzi ją członek komisji rekrutacyjnej lub notariusz.
  3. Dokumenty składane w naborze na studia I stopnia muszą zostać przetłumaczone u tłumacza przysięgłego.
  4.  W przypadku matury IB lub EB nie wymagamy tłumaczeń. Kandydaci, którzy w czasie rekrutacji nie mają jeszcze dyplomu, a jedynie zaświadczenie wydane przez szkołę, mogą brać udział w naborze na normalnych zasadach. Po rozpoczęciu nauki na PG kopię dyplomu trzeba dostarczyć jak najszybciej.