Wydział Chemiczny

Zielone technologie - studia w języku angielskim

studia stacjonarne II stopnia

Kierunek planowany do uruchomienia od roku akademickiego 2020/2021