ZIELONE TECHNOLOGIE

WYDZIAŁ CHEMICZNY

  • studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku angielskim
Kierunek planowany do uruchomienia od roku akademickiego 2020/2021