Wysokość opłat za semstr studiów w j.polskim I stopnień

Kierunek

Wydział

Wysokość opłat za studia w j.polskim za semestr

stacjonarne

niestacjonarne

Tytuł zawodowy

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

5 375 zł

za semestr

1 900 zł

za semestr

licencjat

Architektura

Architektury

4 300 zł

za semestr

inżynier architekt

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektrotechniki i Automatyki

4 300 zł

za semestr

inżynier

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

5 375 zł

za semestr

inżynier

Biotechnologia

Chemiczny

5 500 zł

za semestr

inżynier

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

5 500 zł

za semestr

2 550 zł

za semestr

inżynier

Chemia

Chemiczny

5 500 zł

za semestr

inżynier

Chemia budowlana

Chemiczny

5 500 zł

za semestr

inżynier

Ekonomia

Zarządzania i Ekonomii

5 375 zł

za semestr

licencjat

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

5 375 zł

za semestr

inżynier

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

4 300 zł

za semestr

2 550 zł

za semestr

inżynier

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki; Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa

4 300 zł

za semestr

inżynier

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6 000 zł

za semestr

inżynier

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

5 500 zł

za semestr

2 850 zł

za semestr

inżynier

Gospodarka przestrzenna

Architektury

4 300 zł

za semestr

inżynier

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

5 375 zł

za semestr

2 650 zł

za semestr

inżynier

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

5 375 zł

za semestr

inżynier

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Mechaniczny

6 000 zł

5 500 zł

4 300 zł

za semestr

inżynier

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechaniczny

4 300 zl

za semestr

inżynier

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

5 500 zł

za semestr

2 650 zł

za semestr

inżynier

Korozja

Chemiczny

5 500 zł

za semestr

inżynier

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6 000 zł

za semestr

licencjat

Mechanika i budowa maszyn

Mechaniczny

4 300 zł

za semestr

3 160 zł

za semestr

inżynier

Mechatronika

Mechaniczny

4 300 zł

za semestr

inżynier

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6 000 zł

za semestr

inżynier

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

4 300 zł

za semestr

2 500 zł

za semestr

inżynier

Technologia chemiczna

Chemiczny

5 500 zł

za semestr

inżynier

Transport*

Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i Okrętownictwa

5 500 zł

4 300 zł

za semestr

inżynier

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Mechaniczny

4 300 zł

za semestr

inżynier

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzania i Ekonomii

5 375 zł

za semestr

1900 zł

za semestr

inżynier

Zielone technologie i monitoring

Chemiczny

5 500 zł

za semestr

inżynier

 

Wysokość opłat za semstr studiów w j.polskim II stopnień  

Kierunek

Wydział

Stacjonarne

Niestacjonarne

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

6450 zł

2100 zł

Architektura

Architektury

4300 zł

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektrotechniki i Automatyki

6450 zł

2860 zl

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6665 zł

Biotechnologia

Chemiczny

5500 zł

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

5500 zł

3000 zł

Chemia

Chemiczny

5500 zł

Chemia budowlana

Chemiczny

5500 zł

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6665 zł

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

6450 zł

2580 zł

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki; Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa

6450 zł/4300 zł/4300 zł

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6000 zł

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

5500 zł

Gospodarka przestrzenna

Architektury

4300 zł

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6665 zł

2980 zł

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6665 zł

Inżynieria i technologie nośników energii

Chemiczny

5500 zł

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Mechaniczny

6000 zł/5500 zł/4300 zł

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechaniczny

4300 zł

Inżynieria morska i brzegowa

Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i Okrętownictwa

5500 zł/4300 zł

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

5500 zł

2700 zł

Korozja

Chemiczny

5500 zł

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6000 zł

Mechanika i budowa maszyn

Mechaniczny

4300 zł

3200 zł/3390 zł

Mechatronika

Mechaniczny

4300 zl

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6000 zł

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

4300 zł

2500 zł

Technologia chemiczna

Chemiczny

5500 zł

Technologie kosmiczne i satelitarne

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Mechaniczny

6665 zł/4300 zł

Transport*

Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i Okrętownictwa

5500 zł/4300 zł

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

6450 zł

2100 zł

Zielone technologie i monitoring

Chemiczny

5500 zł

 

Szkoła doktorska

https://pg.edu.pl/szkola-doktorska