Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

b) Konto kandydata

1b Nie otrzymałem jeszcze świadectwa dojrzałości. Co wpisać w zakładce wykształcenie w miejscu: data wystawienia świadectwa dojrzałości / nr świadectwa dojrzałości / wyniki matur?

Należy uzupełnić dane podstawowe o szkole, a po otrzymaniu świadectwa dojrzałości uzupełnić resztę informacji m.in. datę, nr świadectwa, oceny. Bez uzupełnionych ocen można podjąć inne kroki rekrutacji (generacja nr konta, wydruk deklaracji), po prostu będzie widnieć zapis "niekompletne dane", "kontynuuj". Po kontynuacji można uzupełnić całą resztę, nie czekaj na ostatnią chwilę.

 

2b Będę rekrutować się na kilka uczelni, czy muszę to gdzieś zaznaczyć?

Nie. To, że startujesz na kilka uczelni nie ma znaczenia. Rezygnacji możesz dokonać na każdym etapie naboru. Status studenta uzyskasz dopiero po immatrykulacji.

 

3b Aplikuję na studia II stopnia. Czy muszę wypełniać informacje o średniej, ocenie na dyplomie i o ukończonym kierunku?

Tak. Są to dane niezbędne, na podstawie których będzie rozpatrywana twoja kandydatura. Pamiętaj, że informacja nt. średniej dotyczy średniej ważonej, nie arytmetycznej. Więcej informacji nt. uzupełniania danych znajdziesz na stronie ZOBACZ.

 

4b Mam problem z kontem kandydata, gdzie to zgłosić?

Skontaktuj się z pomocą techniczną poprzez formularz kontaktowy Helpdesku PG lub telefonicznie pod numerem: 58 348 63 37

 

5b Nie mogę założyć konta. Pojawia się komunikat, że konto o moim numerze PESEL już istnieje.

Najwidoczniej założyłeś już konto w systemie eRekrutacja. Jeśli nie pamiętasz hasła skorzystaj z opcji przypomnienia https://pomoc.pg.gda.pl/erekrutacja/tworzenie-konta-do-rekrutacji/screencast-odzyskiwanie-hasla/ .

 

6b Do kiedy mam czas na zmiany na koncie?

Blokada danych na twoim koncie rekrutacyjnym nastąpi w momencie gdy zakończy się nabór na dany kierunek bądź w przypadku zatwierdzenia twojej kandydatury na podstawie złożonych dokumentów

 

7b Jak należy się zalogować?

Jeśli posiadasz już konto w systemie moja.pg powinieneś z niego korzystać podczas rekrutacji (Studenci, absolwenci i pracownicy PG)

Jeśli dokonywałeś już rejestracji konta w systemie https://rekrutacja.pg.edu.pl/, twoje konto jest aktywne i powinieneś z niego korzystać (Kandydaci)

UWAGA! Samo założenie konta rekrutacyjnego nie wystarczy! Należy złożyć również komplet dokumentów w określonym w harmonogramie terminie oraz w godzinach urzędowania danej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej!

 

8b Jeżeli wybiorę kilka kierunków, to dostane się na te, na które spełniam kryteria i później wybiorę jeden z nich?

Nie. Można zostać przyjętym tylko na jeden kierunek. Umożliwiamy wybranie większej liczby kierunków alternatywnych jakby nie starczyło punktów na ten wymarzony. Dlatego kierunki należy ustawiać w kolejności od najbardziej pożądanych do tych alternatywnych. Jeżeli dostaniesz się np. na swój pierwszy wybrany kierunek, te poniższe nie są już sprawdzane.

 

9b Czy kolejność wg której wybieram kierunki ma znaczenie?

Tak. Jeśli wystarczy ci punktów na którejś z wyższych preferencji te niższe nie będą sprawdzane.

 

10b  System nie policzył mi punktów na niższych preferencjach.

Dostałeś się na kierunek, który był wyżej wg twoich priorytetów. Nie przeliczamy punktów na kierunkach, które są uszeregowane jako alternatywne jeżeli dostałeś się na swój wyższy priorytet.

 

11b Dostałem się na swoją drugą preferencję a chciałbym na czwartą, lub pierwszą - co zrobić?

Niestety nie można się przenieść na kierunek, który jest niżej, a na wyższej preferencji zabrakło ci punktów.

 

12b Czy do systemu wpisuje wszystkie wyniki czy tylko te, które uznam za najlepsze?

System automatycznie wybierze korzystniejszy wynik, należy uzupełnić wszystkie noty.

c) Opłata rekrutacyjna

1d Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany. Opłata jest obowiązkowa.

Wysokość opłaty w rekrutacji:

  • architektura: 150 zł (tylko w przypadku studiów I stopnia)
  • pozostałe kierunki: 85 zł.

 

2d Uiściłem dwie opłaty rekrutacyjne, a biorę udział tylko w jednym naborze, co zrobić?

Możesz się starać o zwrot nadpłaty składając odpowiedni wniosek do Działu Kształcenia.

 

3d Czy za każdy wybrany kierunek muszę wnosić opłatę rekrutacyjną?

W ramach jednego naboru należy uiszczać jedną opłatę, kolejny nabór to kolejna płatność. Przykład: biorąc udział w naborze na studia stacjonarne płacisz raz, niezależnie od ilości wybranych kierunków. Jeśli starasz się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne, powinieneś wykonać dwa przelewy.

 

4d Jeżeli ubiegam się o przyjęcie na kierunek Architektura studia I stopnia oraz inne kierunki, ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Jeśli wśród wybranych kierunków znajduje się Architektura należy wnieść jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości opłaty jak za udział w naborze na kierunek Architektura.

 

5d Kiedy mam dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Zaksięgowanie opłaty może trwać od 1 do 7 dni roboczych od daty jej uiszczenia. Weź to pod uwagę przy robieniu przelewu, aby zgodnie z terminarzem rekrutacji twoja opłata wpłynęła w terminie. Jeżeli składasz komplet dokumentów, a opłata jeszcze nie wpłynęła, dołącz potwierdzenie uiszczenia opłaty do reszty dokumentów.

 

6d Czy opłaty rekrutacyjnej mogę dokonać z konta internetowego?

Tak. W przypadku gdy zapłaciłeś na ostatnią chwilę i wiesz, że przelew nie zdąży się zaksięgować - potwierdzenie transakcji należy wydrukować z systemu bankowego (pobrać dokument pdf) i dostarczyć wraz z kompletem dokumentów. UWAGA! jpg, skan, zdjęcie czy screenshot historii konta to nie potwierdzenie.

 

7d Jeśli dokonuję wpłaty przez Internet, to co powinno znaleźć się w tytule przelewu?

Tytułem: Opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata, nr deklaracji kandydata.

 

8d Nie wpisałem w tytule przelewu odpowiednich danych. Czy przelew dojdzie?

Tak. Dla każdego kandydata jest przypisany indywidualny numer konta.

 

9d Czy można dokonać opłaty na miejscu na uczelni?

Niestety nie. Opłaty należy dokonać przelewem internetowym lub tradycyjnym, na poczcie lub w banku.

 

10d Jak zrobić przelew z zagranicznego konta?

Do wykonania przelewu międzynarodowego jest potrzebny kod BIC (SWIFT): WBKPPLPP. Przed numerem konta należy również umieścić PL. Adres banku to Santander Bank Polska SA, 1 Oddział w Gdańsku, ul. 3 Maja 3, 80-958.

 

11d Dokonałem opłaty w ostatniej chwili tuż przed zakończeniem rejestracji, co zrobić?

Jeśli zapłaciłeś na ostatnią chwilę i twoja opłata nie zdąży się zaksięgować na koncie PG, koniecznie skontaktuj się ze swoją Wydziałową Komisją Rekrutacyjną aby zarejestrowała twoją aplikację ręcznie na podstawie dostarczonego przez Ciebie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

12d Jakiej wysokości są opłaty za studia w trybie niestacjonarnym?

Cennik dostępny jest na stronie ZOBACZ

 

13d Zrekrutowałem się, zapłaciłem za studia ale jednak nie chcę aplikować na Politechnikę Gdańską, czy uzyskam zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Nie. Zanim uiścisz opłatę zastanów się czy jesteś zainteresowany studiami na Politechnice Gdańskiej.

 

14d Zrekrutowałem się, zapłaciłem za studia ale okazało się że nie zdałem matury/nie zdobyłem odgórnego minimum punktowego, czy uzyskam zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Nie. Jeśli nie jesteś pewny jak ci poszła matura, uiść opłatę dopiero po uzyskaniu wyników maturalnych. Musisz zmieścić się w czasie określonym w terminarzu.

 

15d Kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

W dwóch przypadkach:
a) gdy żaden z kierunków na który aplikowałeś nie został uruchomiony
b) uiściłeś więcej niż jedną opłatę za rekrutację na ten sam rodzaj i tryb studiów
Więcej informacji znajdziesz w zakładce OPŁATA REKRUTACYJNA

 

d) Dokumenty

1e Jakie dokumenty są wymagane?

Wykaz wymaganych dokumentów

 

2e Kiedy składam dokumenty?

Przed publikacją list wynikowych, a w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia po zakończeniu terminu rejestracji elektronicznej (zapoznaj się z terminarzem). W przypadku naboru na studia niestacjonarne oraz II stopnia rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów odbywa się równolegle. Lista jest tworzona na podstawie rejestracji elektronicznej i złożonego kompletu dokumentów. Jeśli nie dopełnisz tych formalności, twoja kandydatura nie będzie rozpatrywana. Dokumenty należy złożyć zgodnie z terminarzem, nie można ich złożyć ani wcześniej ani później.

 

3e Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie?

Politechnika Gdańska nie wymaga zaświadczenia lekarskiego.

 

4e Czy  kandydat musi składać dokumenty osobiście?

Nie, kandydat nie musi być obecny przy składaniu dokumentów. Mogą one zostać złożone przez osoby trzecie. Dokumenty można również przesyłać pocztą. W obu przypadkach należy pamiętać, że kserokopie świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię (PG - Należy przedłożyć oryginał dokumentu i jego kserokopię, komisja uwierzytelni kserokopię i zwróci oryginał dokumentu) lub przez notariusza. Uwaga! Nie bierzemy pod uwagę daty stempla pocztowego. Liczy się data wpływu dokumentów na Politechnikę Gdańską.

 

5e Czy osoba składająca dokumenty w imieniu kandydata potrzebuje upoważnienia?

Nie, przy składaniu dokumentów nie jest wymagane upoważnienie. Należy pamiętać, że kserokopie świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię (PG - Należy przedłożyć oryginał dokumentu i jego kserokopię, komisja uwierzytelni kserokopię i zwróci oryginał dokumentu) lub przez notariusza. Upoważnienie jest konieczne, jeżeli osoba inna niż kandydat chciałby wycofać dokumenty z uczelni. Upoważnienie takie musi być poświadczone przez notariusza.

 

6e Czy dokumenty można przesłać pocztą?

Tak. Należy pamiętać, że kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię (PG - Należy przedłożyć oryginał dokumentu i jego kserokopię, komisja uwierzytelni kserokopię i zwróci oryginał dokumentu) lub przez notariusza. Uwaga! Nie bierzemy pod uwagę daty stempla pocztowego. Liczy się data wpływu dokumentów na Politechnikę Gdańską. Weź to pod uwagę! Gdy dokumenty nie dojdą na czas, nie weźmiesz udziału w rekrutacji.

 

7e Ile kompletów wymaganych dokumentów muszę złożyć jeżeli ubiegam się o przyjęcie na kilka kierunków?

Potrzebny jest tylko JEDEN komplet dokumentów, który należy złożyć w białej nieopisanej teczce. Należy go złożyć (zgodnie z harmonogramem) na wydział, który został wybrany jako pierwszy w kolejności ustawionych preferencji w systemie eRekrutacja. UWAGA! Jeżeli nie zdobyłeś odgórnego minimum punktowego dokumenty składasz na pierwszy z kierunków, na którym mieścisz się w progu punktowym!

 

8e Jak mogę uzyskać poświadczenia ksera świadectwa maturalnego, dyplomu etc. na uczelni?

Podczas składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna może bezpłatnie poświadczyć zgodność kserokopii z oryginałem. Osoby, które wcześniej potrzebują potwierdzenia mogą się w tej sprawie zgłosić do Centrum Rekrutacyjnego. Należy przedłożyć oryginał dokumentu i jego kserokopię, komisja uwierzytelni kserokopię i zwróci oryginał dokumentu.

 

9e Czy mogę zrobić ksero dokumentów w Wydziałowej Komisji?

Nie. Aby uzyskać uwierzytelnienia musisz mieć już przygotowane kserokopie.

 

10e Gdzie dostarczyć wymagane dokumenty?

Do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. UWAGA! Jeżeli nie zdobyłeś minimum punktowego dokumenty składasz na pierwszy z kierunków, na którym mieścisz się w progu punktowym!

 

11e Wysyłam dokumenty pocztą. Jaki jest adres?

Wydział ..........................
Komisja Rekrutacyjna

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Jeśli nie określisz dokładnie wydziału, twoje dokumenty mogą nie zdążyć dotrzeć na czas do właściwej komisji. Bardzo ważna jest dopiska z nazwą wydziału!

 

12e Czy trzeba dostarczyć zdjęcie legitymacyjne?

Nie. Zdjęcie, ale tylko w postaci elektronicznej przyda się dopiero po ewentualnym przyjęciu. Podczas rekrutacji na studia jest ono zbędne.

 

13e Jestem świeżo po obronie i nie uzyskałem jeszcze dyplomu a chcę wziąć udział w rekrutacji, co ma  zrobić?

W przypadku absolwentów studiów I stopnia z bieżącego roku akademickiego wyjątkowo (w przypadku gdy dyplom jest w trakcie wyrabiania) – zamiast dyplomu tymczasowo możesz złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu inżynierskiego (lub równorzędnego) wraz z wyszczególnieniem średniej ważonej i ocenie na dyplomie.

e) Kierunek Architektura

1f Czy mogę otrzymać akademik na czas trwania egzaminów?

Jeżeli zamierzasz wziąć udział w rekrutacji na kierunek architektura, możesz ubiegać się o miejsce w akademiku PG na czas trwania egzaminów. Zaznacz ten fakt w systemie rekrutacyjnym.

 

2f Czy są jakieś przykładowe testy?

Test kwalifikacyjny 2018 - część 1

Test kwalifikacyjny 2018 - część 2

Test kwalifikacyjny 2017 - część 1

Test kwalifikacyjny 2017 - część 2

Test kwalifikacyjny 2015

Test kwalifikacyjny 2014

Test kwalifikacyjny 2013

Test kwalifikacyjny 2012

Test kwalifikacyjny 2011

Test kwalifikacyjny 2010

Test kwalifikacyjny 2009

Test kwalifikacyjny 2008

Test kwalifikacyjny 2005

Test kwalifikacyjny 2004

 

3f Czy jeżeli do dnia 31 maja na moim koncie internetowym będą uzupełnione wszystkie informacje, poza wynikami, a na konto w banku wpłyną pieniądze, to czy będę zarejestrowany w systemie rekrutacyjnym jako kandydat na architekturę?

Tak, na etapie egzaminu wyniki maturalne nie mają znaczenia.

 

4f Czy na studia II stopnia prowadzony jest egzamin wstępny?

Nie, ale dodatkowo do standardowych dokumentów należy dostarczyć portfolio. Szczegóły znajdują się na stronie wydziału

 

5f Kiedy i jak dowiem się, do której grupy zostałem przydzielony, oraz kiedy i gdzie odbędzie się egzamin?

Informacja pojawi się w aktualnościach - zapoznaj się z terminarzem.

 

6f Nie zdałem egzaminu, czy mogę się odwołać?

Jeżeli sądzisz, że komisja popełniła jakiś błąd podczas sprawdzania rysunku/testu możesz się odwołać od decyzji - po zakończeniu rekrutacji na studia, kolejnym etapem po egzaminie jest konkurs świadectw. Decyzja o nieprzyjęciu zostanie wysłana na adres podany w systemie eRekrutacja po publikacji wyników na studia stacjonarne I stopnia - zapoznaj się z terminarzem. Dopiero od otrzymanej decyzji możesz się odwołać, wcześniej nie ma takiej możliwości.

 

f) Inne

1g Czy od razu po maturze mogę podjąć naukę na dwóch kierunkach studiów?

Nie.

 

2g Wygrałem olimpiadę/konkurs „wygraj indeks", co dalej? Jak mogę to wykorzystać?

Wystarczy zaznaczyć ten fakt w systemie rekrutacyjnym – zakładka ‘olimpiady i konkursy’ oraz dołączyć do składanych dokumentów potwierdzenie (dyplom). Olimpiada/konkurs honorowana jest na kierunkach zawartych w uchwale >zobacz<

 

3g Czym jest profil ogólnoakademicki studiów? Czym jest profil praktyczny studiów?

Rozróżnienie na profil ogólnoakademicki i profil praktyczny kształcenia wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11.07.2015 r. (przepisy weszły w życie z dniem 01.10.2014 r.).
Profil ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów (określonego w punktach ECTS) obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy. Profil praktyczny natomiast obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Profil prowadzonego kształcenia wpływa na wymagania dotyczące tzw. minimum kadrowego, a także wymiar praktyk studenckich (w przypadku profilu ogólnoakademickiego program studiów nie musi ich przewidywać). Jednostki prowadzące profil praktyczny mogą ponadto organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, a same studia mogą być prowadzone - na podstawie odpowiedniej - umowy z udziałem podmiotów gospodarczych.

 

4g Znalazłem się na liście przyjętych na studia, ale chcę zrezygnować z nauki na Politechnice Gdańskiej. Co muszę zrobić?

Dostarcz  do dziekanatu wydziału, na który zostałeś przyjęty druk rezygnacji który jest do pobrania na stronie POBIERZ. Dokument ten możesz złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą tradycyjną.

 

5g Czy mogę ponownie rekrutować się na ten sam kierunek studiów?

Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących.

 

6g Nie zdobyłem minimum punktowego, czy mam szansę dostać się na wymarzony kierunek?

Nie. Nawet jeżeli na kierunku pozostaną wolne miejsca, jeżeli nie uzyskałeś odgórnego minimum nie możesz zostać przyjętym na dany kierunek. Wiedząc, że posiadasz mniej punktów niż określone minimum, wiesz na pewno, że na ten kierunek nie możesz zostać przyjętym. W takim przypadku powinieneś poszukać w ofercie kierunków z mniejszym minimum punktowym.
Próg punktowy jest progiem minimalnym. Uzyskanie progu nie gwarantuje przyjęcia. Ostateczny próg wygeneruje się automatycznie na podstawie wyników wszystkich kandydatów po generacji listy osób przyjętych na studia. Automatycznie wygenerowany próg punktowy na pewno nie będzie mniejszy niż odgórne minimum.

 

7g Jestem studentem na innej uczelni. Czy mogę się przenieść na Politechnikę Gdańską?

W tej sprawie skontaktuj się bezpośrednio z wydziałem, który cię interesuje. Zapoznaj się również z regulaminem studiów na dany rok akademicki.