Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców na studia w j.polskim I i II stopnia na semestr zimowy RA 2021/2022 

 maj 2021

11.05.2021

wtorek

9:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II stopnia. Kandydaci na kierunek Architektura mają czas na elektroniczną rejestrację do 10.06.2021, pozostali kandydaci do 18.07.2021.

 czerwiec 2021

10.06.2021

czwartek

23:59

Ostatni dzień  elektronicznej rejestracji na kierunek Architektura.
UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na ten kierunek.

11.06.2021

piątek 

8:00

Możliwość załączenia portfolio do systemu eRekrutacja

21.06.2021

poniedziałek

15:00

Ostatni dzień na załączenie portfolio do systemu eRekrutacja

 lipiec 2021

05.07.2021

poniedziałek

15:00

Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata.

18.07.2021

niedziela

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia (wszystkie tryby).

sierpień 2021

02.08.2021

 

poniedziałek

15:00

Publikacja kandydatów zaakceptowanych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby).

02.08.2021

poniedziałek

15:00

Możliwość zapłaty czesnego.

13.08.2021

piątek

 

Ostatni dzień zapłaty czesnego.

16.08.2021

poniedziałek

15:00

Publikacja przyjętych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.

16.08.2021 -

31.08.2021

 

Wysłanie dokumentów osobom przyjętym

23.08.2021

poniedziałek

15:00

Rozpatrywanie odwołań. Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata

 wrzesień 2021

13.09.2021

poniedziałek

9:00

Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru. 

13.09.2021

poniedziałek

9:00

Możliwość składania oryginałów kompletu dokumentów dla kandydatów (wszystkie tryby, wszystkie nabory)

19.09.2021

niedziela

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.

22.09.2021

środa

15:00

Publikacja wstępnie zaakceptowanych kandydatów na studia w naborze dodatkowym na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby).

24.09.2021

piątek

15:00

Ostatni dzień zapłaty czesnego dla kandydatów w naborze dodatkowym

24.09.2021

piątek

15:00

Ostatni dzień składania kompletu dokumentów (wszystkie tryby i nabory)

 

SPRAWDZIAN

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta będzie miał w roku 2021 formę zdalną. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu to 11-21.06.2021r.

Kandydaci zagraniczni na studia I stopnia, na kierunek architektura w j. polskim przesyłają portfolio składające się z 5 prac (rysunek ołówkiem, kolaż, format A3), umieszczają w systemie  eRekrutacja:

  • 2 czarno-białe rysunki zawierające ludzką postać
  • 1 kompozycja rysunkowa złożona z brył geometrycznych
  • 1 rysunek o tematyce architektonicznej
  • 1 zadanie sprawdzające kreatywność kandydata

Do 21 czerwca oryginały prac wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) wraz z oświadczeniem o autorstwie prac, na adres:

Politechnika Gdańska
Wydział Architektury,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

UWAGA. Aby zapewnić bezstronną ocenę prac, nie mogą być one podpisane na arkuszach rysunkowych, do przesyłki zawierającej prace należy dołączyć zaklejoną kopertę z nazwiskiem i nr PESEL lub numer Paszportu autora.