Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców na studia w j.polskim I i II stopnia na semestr zimowy RA 2020/2021 
maj - sierpień 2020

11.05.2020

poniedziałek

9:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II stopnia.
Rejestracja w systemie eRekrutacja
Kandydaci na kierunek Architektura mają czas na elektroniczną rejestrację do 22.07.2020, pozostali kandydaci do 26.07.2020.

22.07.2020

środa

12:00

Ostatni dzień  elektronicznej rejestracji na kierunek Architektura.
UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na ten kierunek.

23.07.2020

czwartek

12:00

Rozpoczęcie sprawdzaniu predyspozycji do zawodu architekta w formie zdalnej - publikacja temetyki prac do wykonania na kontach kandydatów

28.07.2020

wtorek

 

Koniec sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta w formie zdalnej. Ostatni dzień załączenia skanów prac do systemu eRekrutacja i przesyłania oryginałów prac (decyduje data stempla pocztowego) + oświadczenia o autorstwie prac (wersja papierowa) na adres:

Wydział Architektury
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk.

09.08.2020

niedziela

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia.
Ostatni dzięń na załążczenie skanów dokumentów do systemu eRekrutacja
(wszystkie tryby, wszystkie nabory).

10.08.2020

poniedziałek

12:00

Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata.

21.08.2020

piątek

15:00

Publikacja kandydatów zaakceptowanych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby).

21.08.2020

piątek

15:00

Możliwość zapłaty czesnego.

24 - 28.08.2020

 

DMWA

DMWA przygotuje komplet dokumentów dla osób przyjętych na studia

 

Termin skaładania oryginałów dokumentów 21 - 28 września

31.08.2020

poniedziałek

23:59

Ostatni dzień zapłaty czesnego

31.08.2020

04.09.2020

 

Wyslanie dokumntów do osób przyjętych

wrzesień 2020

21.09.2020

poniedziałek

9:00 - 14:00

Możliwość składania oryginałow kompletu dokumentów dla kandydatów (wszystkie tryby, wszystkie nabory), II termin

28.09.2020

poniedziałek

9:00 - 12:00

Ostatni dzień składania kompletu dokumentów (wszystkie tryby i nabory)

 


SPRAWDZIAN

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta będzie miał w roku 2020 formę zdalną. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu to 23-28.07.2020 r.

Sprawdzian będzie polegał na wykonaniu 5 prac (rysunek ołówkiem, kolaż, format A3):

  • 2 czarno-białe rysunki zawierające ludzką postać
  • 1 kompozycja rysunkowa złożona z brył geometrycznych
  • 1 rysunek o tematyce architektonicznej
  • 1 zadanie sprawdzające kreatywność kandydata

W dniu 23.07.2020 r. będą podane szczegółowe polecenia odnośnie wymaganych prac, na wykonanie których będzie przeznaczone 5 dni. 
Następnie skany prac wraz z oświadczeniem należy wgrać do systemu eRekrutacja.
Oryginały prac wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) wraz z oświadczeniem o autorstwie prac, na adres:

Politechnika Gdańska
Wydział Architektury,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

UWAGA. Aby zapewnić bezstronną ocenę prac, nie mogą być one podpisane na arkuszach rysunkowych, do przesyłki zawierającej prace należy dołączyć zaklejoną kopertę z nazwiskiem i nr PESEL lub numer Paszportu autora.