maj 2019

10.05.2019

piątek

9:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II stopnia. Kandydaci na kierunek Architektura mają czas na elektroniczną rejestrację do 31.05.2019, pozostali kandydaci do 19.07.2019.

 

31.05.2019

piątek

12:00

Ostatni dzień  elektronicznej rejestracji na kierunek Architektura.
UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na ten kierunek.

 

 czerwiec 2019

03.06.2019

poniedziałek

15:00

Publikacja na stronie http://pg.edu.pl/rus list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta.

 

06.06.2019

czwartek

 

Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 1).

 

07.06.2019

piątek

 

Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 2).

 

08.06.2019

sobota

 

Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 2 test.

 

28.06.2019

piątek

15:00

Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata.

 

 lipiec 2019

19.07.2019

piątek

15:00

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia (wszystkie tryby) + załączenie SKANÓW dokumentów do systemu.

 

24.07.2019

 

środa

15:00

Publikacja wstępnie zaakceptowanych kandydatów na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby).

 

25.07.2019

czwartek

DMWA

Możliwość przedstawienia komisji ORYGINALÓW kompletu dokumentów.

 

sierpień 2019

02.08.2019

piątek

15:00

Ostatni dzień zapłaty czesnego

 

06.08.2019

wtorek

15:00

Publikacja kandydatów zaakceptowanych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata

 

30.08.2019

piątek

Rektor

Możliwość składania odwołań

 

 wrzesień 2019

06.09.2019

piątek

Rektor

Rozpatrywanie odwołań.

 

10.09.2019

wtorek

15:00

Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata.

 

11.09.2019

środa

9:00

Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru. 

 

18.09.2019

środa

15:00

Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.

 

20.09.2019

piątek

15:00

Publikacja wstępnie zaakceptowanych kandydatów na studia w naborze dodatkowym na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby).

 

23.09.2019

poniedziałek

DMWA

Możliwość przedstawienia komisji ORYGINALÓW kompletu dokumentów dla kandydatów w wszystkich naborów.

 

27.09.2019

piątek

15:00

Ostatni dzień zapłaty czesnego dla kandydatów w naborze dodatkowym

 

27.09.2019

piątek

DMWA

Ostatni dzień przedstawienia komisji ORYGINALÓW kompletu dokumentów (wszystkie tryby i nabory).