Semestr zimowy
 lipiec 2019
05.07.2019 piątek 9:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia. S/N
11.07.2019 czwartek 12:00 Możliwość składania kompletu dokumentów. S/N
19.07.2019 piątek 13:00 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia  II stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.  S/N
19.07.2019 piątek WKR Ostatni dzień składania dokumentów na studia (wszystkie tryby). S/N
24.07.2019 środa 15:00 Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby). S/N
 wrzesień 2019
04.09.2019 środa Rektor Rozpatrywanie odwołań. S/N
06.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata. S/N
11.09.2019 środa 9:00 Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru.  S/N
12.09.2019 czwartek WKR Możliwość składania kompletu dokumentów. S/N
18.09.2019 środa WKR Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji i składania dokumentów na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.  S/N
20.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników rekrutacji dodatkowej na studia.

S/N

Semestr letni

09.01.2020

czwartek

8:00

Uruchomienie naboru w systemie eRekrutacja na studia II stopnia. Załóż/Zaloguj się i uzupełnij konto rekrutacyjne oraz złóż komplet dokumentów do właściwej WydziałowejKomisji Rekrutacyjnej w godzinach jej urzędowania. (UWAGA! Nie wszystkie Komisje przyjmują dokumenty od pierwszego dnia naboru!)

S/N

luty 2019

informacja pojawi się do końca grudnia 2019    

KIERUNEK ARCHITEKTURA: Koniec naboru. Ostatni dzień na składanie dokumentów (wyłącznie w godzinach urzędowania WKR) oraz rejestrację w systemie eRekrutacja.

S/N

informacja pojawi się do końca grudnia 2019    

INNE KIERUNKI*: Koniec naboru. Ostatni dzień na składanie dokumentów (wyłącznie w godzinach urzędowania WKR) oraz rejestrację w systemie eRekrutacja.
* wszystkie kierunki na które prowadzony jest nabór, poza kierunkiem Architektura

S/N

informacja pojawi się do końca grudnia 2019    

Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.

S/N

informacja pojawi się do końca grudnia 2019    

Rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim.