Semestr zimowy
 lipiec 2019
05.07.2019 piątek 9:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia. S/N
11.07.2019 czwartek 12:00 Możliwość składania kompletu dokumentów. S/N
19.07.2019 piątek 13:00 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia  II stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.  S/N
19.07.2019 piątek WKR Ostatni dzień składania dokumentów na studia (wszystkie tryby). S/N
24.07.2019 środa 15:00 Publikacja wyników rekrutacji na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby). S/N
 wrzesień 2019
04.09.2019 środa Rektor Rozpatrywanie odwołań. S/N
06.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata. S/N
11.09.2019 środa 9:00 Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru.  S/N
12.09.2019 czwartek WKR Możliwość składania kompletu dokumentów. S/N
18.09.2019 środa WKR Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji i składania dokumentów na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.  S/N
20.09.2019 piątek 15:00 Publikacja wyników rekrutacji dodatkowej na studia.

S/N

 

Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców na studia II stopnia z j. polskim  jako wykładowym na semestr letni RA 2019/2020

Listopad 2019 

2019-11-25 poniedziałek 09:00 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia na studia stacjonarne z językiem polskim jako wykladowym.

Styczeń 2020

2020-01-07 wtorek 15:00 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji i możliwości dodania skanów dokumentów do systemu rekrutacyjnego. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.
2020-01-13 poniedziałek 15:00 Publikacja wstępnie zaakceptowanych kandydatów na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.
2020-01-20 poniedziałek 15:00 Ostatni dzień możliwości zapłaty czesnego.
2020-01-22 środa 15:00 Publikacja kandydatów zaakceptowanych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.

Luty 2020

2020-02-06 czwartek 09:00 Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru.
2020-02-12 środa 15:00 Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.
2020-02-14 piątek 15:00 Publikacja wstępnie zaakceptowanych kandydatów na studia w naborze dodatkowym na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby). 
2020-02-19 środa  15:00 Ostatni dzień zapłaty czesnego dla kandydatów w naborze dodatkowym. 
2020-02-21 piątek  DMWA Ostatni dzień składania kompletu dokumentów.