Kierunki studiów II stopnia 

Kierunek

Wydział

Stacjonarne

Niestacjonarne

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

2)

Z

Architektura

Architektury

2)

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektrotechniki i Automatyki

L

Z

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

C)

2)

Biotechnologia

Chemiczny

L

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

1)

2)

Z

Chemia

Chemiczny

L

Chemia budowlana

Chemiczny

L

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

C)

L2)

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

L

Z

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki; Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa

L

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

L

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z

L

Gospodarka przestrzenna

Architektury

L

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

C)

2)

Z

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

L

Inżynieria i technologie nośników energii

Chemiczny

P)

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Mechaniczny

L

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechaniczny

L

Inżynieria morska i brzegowa

Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i Okrętownictwa

L

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

1)

2)

Z

Korozja

Chemiczny

L

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Z

Mechanika i budowa maszyn

Mechaniczny

C)

2)

Z

L

Mechatronika

Mechaniczny

L

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Z 1)
L

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

1)i)

2)i)

L

Technologia chemiczna

Chemiczny

L

Technologie kosmiczne i satelitarne

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Mechaniczny

L

Transport

Inżynierii Lądowej i Środowiska

L

Transport i logistyka

Oceanotechniki i Okrętownictwa

L

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

2)

L

Z

L

Zielone technologie

Chemiczny

2)

2)

L – studia rozpoczynają się od semestru letniego
Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego

P) profil praktyczny
C) nabór wyłącznie dla cudzoziemców, program studiów tylko w języku angielskim

*kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach
1) program studiów tylko w języku angielskim

2) program studiów w języku polskim i angielskim
i) 
studia anglojęzyczne Ocean Engineering trwają 3 lub  4 semestry. Studia 3 semestralne przeznaczone są dla absolwentów kierunku oceanotechnika I stopnia, a 4 semestralne dla absolwentów innych kierunków inżynierskich określonych w zasadach rekrutacji. Nabór na semestr zimowy (Z) prowadzony będzie na Ocean Engineering 4 semestralne, a na semestr letni (L) 3 semestralne.