Wyszukiwarka kierunków

Program studiów

>>zobacz

 >>zobacz

 
 
 

Kierunki studiów I i II stopnia dostępne w roku akademickim 2020/2021

lp. Kierunek Wydział Studia I stopnia Studia II stopnia
Łącznie - 37 kierunków
33 - I stopnia, 6 w jęz. angielskim Forma studiów Tytuł zawodowy Program studiów w języku Forma studiów Tytuł zawodowy Program studiów w języku
33 - II stopnia, 12 w jęz. angielskim stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
1 Analityka gospodarcza Wydział Zarządzania i Ekonomii Tak Tak licencjat polskim Tak Tak magister polskim i angielskim
2 Architektura Wydział Architektury Tak Nie inżynier architekt polskim i angielskim Tak Nie magister inżynier architekt polskim i angielskim
3 Automatyka, robotyka i systemy sterowania Wydział Elektrotechniki i Automatyki Tak Nie inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim
4 Automatyka, cybernetyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim i angielskim
5 Biotechnologia Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister polskim
6 Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
7 Chemia Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister polskim
8 Chemia budowlana
kierunek międzyuczelniany /PŁ, AGH
Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
9 Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomii Tak Nie licencjat polskim Nie Nie Nie Nie
10 Elektronika i telekomunikacja Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim i angielskim
11 Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki i Automatyki Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim
12 Energetyka
kierunek międzywydziałowy
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Tak Nie inżynier polskim i angielskim Tak Nie magister inżynier polskim
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Wydział Mechaniczny
13 Fizyka techniczna Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
14 Geodezja i kartografia Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
15 Gospodarka przestrzenna Wydział Architektury Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim i angielskim
16 Informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
17 Inżynieria biomedyczna
kierunek międzywydziałowy /WCH, WFTiMS
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
18 Inżynieria i technologie nośników energii Wydział Chemiczny Nie Nie Nie Nie Tak Nie magister inżynier polskim
19 Inżynieria danych
kierunek międzywydziałowy /WZiE
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Tak Nie inżynier angielskim Nie Nie Nie Nie
20 Inżynieria materiałowa
kierunek międzywydziałowy
Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny
21 Inżynieria mechaniczno-medyczna
kierunek międzyuczelniany /GUMed

 
Wydział Mechaniczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
22 Inżynieria morska i brzegowa
kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Nie Nie Nie Nie Tak Nie magister inżynier polskim
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
23 Inżynieria środowiska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
24 Korozja Wydział Chemiczny Nie Nie Nie Nie Tak Nie magister inżynier polskim
25 Matematyka Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Tak Nie licencjat polskim Tak Nie magister polskim
26 Mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczny Tak Tak inżynier polskim i angielskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
27 Mechatronika Wydział Mechaniczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
28 Nanotechnologia Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim i angielskim
29 Oceanotechnika Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Tak Tak inżynier polskim Tak Tak magister inżynier polskim i angielskim
30 Technologia chemiczna Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
31 Technologie kosmiczne i satelitarne
kierunek międzywydziałowy
kierunek międzyuczelniany /UMG, AMW
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Nie Nie Nie Nie Tak Nie magister inżynier polskim
Wydział Mechaniczny
32 Transport

 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
33 Transport i logistyka Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Tak Nie inżynier polskim Tak Nie magister inżynier polskim
34 Zarządzanie Wydział Zarządzania i Ekonomii Tak Nie licencjat angielskim Tak Tak magister polskim i angielskim
35 Zarządzanie i inżynieria produkcji Wydział Mechaniczny Tak Nie inżynier polskim Nie Nie Nie Nie
36 Zarządzanie inżynierskie Wydział Zarządzania i Ekonomii Tak Tak inżynier polskim Nie Nie Nie Nie
37 Zielone technologie
 
Wydział Chemiczny Tak Nie inżynier polskim i angielskim Tak Nie magister inżynier polskim i angielskim